facebook

Partnerstwo w finansowaniu kultury

Rozmowy o sposobach poprawy finansowej sytuacji kultury. Program jest kontynuacja cyklu dotyczcego nowych form finansowania kultury w ramach współpracy między podmiotami publicznymi i prywatnymi. Obejmuje wykłady oraz warsztaty dla menedżerów kultury, artystów, marszandów na temat skutecznego pozyskiwania funduszy na działalność artystyczną. Zajęcia prowadzone są przez specjalistów rekrutujących się spośród dyrektorów PR i marketingu znanych firm – “dawców sponsoringu” oraz agencji reklamowych “sponsoringowych pośredników”. Celem wykładów i warsztatów jest przekazanie uczestnikom praktycznej wiedzy, którą będą mogli potem wykorzystać w swojej pracy zawodowej.

 

Partner: PricewaterhouseCoopers
Koordynacja: Bożena Gierat-Bieroń, Mirosław Paluchowski, Renata Serednicka

See also