facebook

Europejskie przestrzenie dziedzictwa w edukacji dorosłych – kompleksowy plan rozwoju kompetencji kadry Stowarzyszenia Willa Decjusza

 

W latach 2018-2020 Stowarzyszenie Willa Decjusza będzie realizować projekt dofinasowany z Funduszy Europejskich: „Europejskie przestrzenie dziedzictwa w edukacji dorosłych – kompleksowy plan rozwoju kompetencji kadry Stowarzyszenia Willa Decjusza „ w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (POWER 2014-2020). 

 

Edukacja dorosłych to obszar niezmiernie szeroki i dopuszczający wiele metod oraz kierunków rozwoju. W swoich programach Stowarzyszenie skupia się na dziedzictwie kulturowym wykorzystując je jako środowisko uczenia się.  Korzystając z naturalnego zaplecza jakim jest zespół pałacowo-parkowy renesansowej Willi Decjusza, nasi beneficjenci rozwijają wiedzę w zakresie interpretacji dziedzictwa historycznego i kulturowego, uczą się historii oraz obcowania ze sztuką. 

 

Dzięki programowi realizowanemu w ramach programu POWER, kadra Stowarzyszenia Willa Decjusza będzie zwiększać swoje kompetencje m.in. przez wyjazdy „job shadowing”, by poszukiwać nowych możliwości i koncepcji programowych i dzięki temu poszerzać ofertę edukacji nieformalnej adresowanej do osób dorosłych. 

 

 

 

 

 

Zobacz także