facebook

Posiedzenie prezydiów parlamentów państw Trójkąta Weimarskiego

4 lipca 2013 roku w renesansowych wnętrzach Willi Decjusza odbyła się uroczysta kolacja otwierająca Drugie Posiedzenie Trójstronne Prezydiów Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej, Zgromadzenia Narodowego Republiki Francuskiej i Niemieckiego Bundestagu. Na zaproszenie Marszałek Sejmu Ewy Kopacz do Krakowa przyjechali przewodniczący francuskiego Zgromadzenia Narodowego Claude Bartolone i niemieckiego Bundestagu Norbert Lammert oraz członkowie prezydiów reprezentujący wszystkie ugrupowania polityczne w tych izbach. Obrady poświęcone były m.in. reformie Unii Gospodarczo-Walutowej, Europejskiej Polityce Sąsiedztwa oraz Wspólnej Polityce Bezpieczeństwa i Obrony. 

 

 

 

Zobacz także