facebook

Instytut Kultury Willa Decjusza


 

Wraz z nowym rokiem w zabytkowym kompleksie pałacowym Willi Decjusza została powołana nowa miejska instytucja – Instytut Kultury Willa Decjusza, którego zadaniem będzie upowszechnianie, zachowanie oraz promocja dziedzictwa kulturowego. Instytut współpracuje z działającym w Willi od 1995 roku Stowarzyszeniem, co pozwoli obu organizacjom w naturalny sposób realizować kierunki polityki kulturalnej Miasta, nawiązując do dotychczasowego profilu tego miejsca.

 

Działalność Instytutu będzie ukierunkowana na tworzenie wielowymiarowej przestrzeni sprzyjającej integracji i rozwojowi mieszkańców Krakowa poprzez międzynarodową wymianę dobrych praktyk, wspieranie otwartości i kreatywności, a także stałą działalność edukacyjną. Program ten będzie obejmować trzy ścieżki, realizowane przez działające w ramach Instytutu Biura: Platformę Dialogu Międzykulturowego, Dziedzictwo Kulturowe Europy oraz Centrum Rezydencji Artystycznych, w którym organizowane będą artystyczne i literackie programy rezydencjalne. Projekty Instytutu będą łączyć różne dziedziny kultury i sztuki, istotnie wkraczając w lokalną przestrzeń publiczną. Wszystkie te obszary połączy zaś wspólny mianownik – dziedzictwo kulturowe, nierozerwalnie związane z Krakowem i samą renesansową Willą Decjusza.

 

Instytut Kultury Willa Decjusza, wspierając i promując partnerską współpracę krajową i międzynarodową, będzie również aktywnie działał w obszarach związanych z przynależnością Krakowa do takich organizacji, jak Organizacja Miast Dziedzictwa Światowego OWHC, Sieć Miast Kreatywnych UNESCO, Liga Polskich Miast i Miejsc UNESCO czy Narodowy Instytut Dziedzictwa.

 

 

Dyrektor Instytutu Kultury Willa Decjusza
dr hab. Dominika Kasprowicz
dkasprowicz@willadecjusza.pl

 

Biuro Centrum Rezydencji Artystycznych
Kierownik
Małgorzata Różańska –Mglej
gosia@willadecjusza.pl

 

Biuro Platforma Dialogu Międzykulturowego
Kierownik
Aleksandra Szymańska
aleksandra@willadecjusza.pl

 

Biuro Dziedzictwo Kulturowe Europy
Kierownik
Katarzyna Trojanowska
kasia@willadecjusza.pl

 

Kancelaria
Kierownik
Grzegorz Morek
grzegorz@willadecjusza.pl

 

Centrum Konferencyjne Willa Decjusza
Damian Raś
centrum@willadecjusza.pl

 

Kierownik działu administracji
Artur Zych
artur@willadecjusza.pl

 

Księgowość
Agnieszka Kostrzewa
agnieszka.kostrzewa@willadecjusza.pl