facebook

LDK

 Laboratorium Dialogu Kultur – interdyscyplinarny, wieloletni program kulturalny Stowarzyszenia Willa Decjusza

 

 

Laboratorium Dialogu Kultur to program kompleksowy, zaplanowany do 2022 roku. Zawiera trzy główne komponenty: „Centrum Literackie”, „Platforma Dialogu Międzykulturowego” oraz „Renesans jako przestrzeń dialogu kultur”. Interdyscyplinarny charakter przedsięwzięcia pozwala na wieloaspektowe spojrzenie na rolę kultury we współczesnym świecie oraz podejmowanie zagadnień dotyczących międzynarodowej współpracy kulturalnej i naukowej, w tym metod zarządzania i źródeł finansowania kultury.

 

 

Program będzie obejmował wydarzenia dla mieszkańców Krakowa, turystów, a także przedstawicieli środowisk kultury i nauki z całej Polski, Europy i świata. Projekty, które odbywają się w ramach Laboratorium Dialogu Kultur mają bardzo zróżnicowany charakter, tematykę, formy i metody realizacji. Dzięki temu możliwe będzie wypracowanie modelowych rozwiązań, które następnie będą udostępniane i upowszechniane.

 

Wszystkie wydarzenia odbędą się w obrębie zespołu pałacowo-parkowego Willi Decjusza w Krakowie, bezpłatnie.

 

Projekty realizowane w ramach Laboratorium Dialogu Kultur 2019-2022:

 

Polska Nagroda im. Sérgio Vieira de Mello, Wysokiego Komisarza ds. Praw Człowieka

 

Nagroda została ustanowiona z inicjatywy Stowarzyszenia Willa Decjusza w roku 2003 i objęta honorowym patronatem Wysokiego Komisarza Narodów Zjednoczonych ds. Uchodźców oraz JE Ambasadora Brazylii i JE Ambasadora Szwecji. Przyznawana jest corocznie za działania na rzecz pokojowego współistnienia i współdziałania społeczeństw, religii i kultur w dwóch kategoriach: I – Osoba, II – Organizacja pozarządowa.

 

Projekt służy promocji Krakowa jako miasta wolności, otwartego na dialog międzykulturowy oraz promuje i upowszechnia prawa człowieka i swobody obywatelskie, a także działania wspomagające rozwój demokracji na platformie regionalnej, krajowej i międzynarodowej.

 

 

Forum PL-EU

 

Współpraca dyplomatyczna oraz spotkania w obszarze dialogu międzykulturowego z udziałem dyplomatów, czołowych naukowców, intelektualistów i publicystów z Polski i różnych krajów europejskich poświęcone najbardziej aktualnym zagadnieniom europejskiego kręgu cywilizacyjnego oraz promocji polskich i europejskich twórców a także dziedzictwa kulturowego Krakowa.

 

 

Szlak Renesansu

 

W ramach projektu będą podejmowane tematy wokół obiektów o wysokiej wartości historycznej na terenie Krakowa, które poprowadzą eksperci i specjaliści z takich dziedzin, jak: architektura, historia, historia sztuki, którzy zaprezentują uczestnikom zagadnienia związane z szeroko pojętą kulturą renesansu.

 

 

Write The Game

 

Projekt obejmuje realizację 12-dniowej Wyszehradzkiej Akademii Scenariuszy Gier Komputerowych skierowanej do 25 młodych twórców z Czech, Mołdawii, Polski, Słowacji i Węgier wybranych drogą rekrutacji. W ramach Akademii w Willi Decjusza w Krakowie odbędą się wykłady inspiracyjne, warsztaty scenariopisarskie, własna praca nad stworzeniem Questa, indywidualne spotkania z mentorami oraz wizyty studyjne w najciekawszych krakowskich studiach gier. Projekt rozpocznie się od spotkania z partnerami projektu i najważniejszymi mentorami projektu.

 

 

Letnia Szkoła Wyszehradzka 

 

Dwutygodniowy cykl szkoleń młodych ludzi z krajów Grupy Wyszehradzkiej i Europy Wschodniej realizowany corocznie od 2002 roku. Celem projektu jest pogłębienie wiedzy na temat wyzwań regionalnych i globalnych, likwidacja wzajemnych stereotypów, budowanie więzi i przyjacielskich kontaktów. Wykłady, warsztaty i debaty prowadzą wybitni eksperci reprezentujący różne dziedziny wiedzy i działalności publicznej. Obok ekspertów i intelektualistów gościmy Ambasadorów, Ministrów, przedstawicieli Unii Europejskiej, środowiska akademickiego, polityków, biznesmenów, dziennikarzy, artystów, przedstawicieli administracji, samorządu i organizacji pozarządowych.

 

 

Saga

 

Cykl spotkań literackich – integracja i aktywizacja oraz wykorzystanie wiedzy, kompetencji i potencjału seniorów oraz mieszkańców Krakowa dla rozwoju najbliższego otoczenia i społeczności lokalnych. Tworzenie grup zainteresowań, inicjowaniu wspólnych wyjść na wydarzenia kulturalne i uczestniczeniu w życiu społecznym. Włączenie uczestników w intensywny proces twórczy oraz współuczestniczenie i współtworzenie wydarzeń

 

 

 

 

 

 

Fundatorzy:

Zobacz także