facebook

Wyszehradzka Akademia Zarządzania Kulturą (VACuM)

 Wyszehradzka Akademia Zarządzania Kulturą to roczny trening dla młodych specjalistów z krajów Grupy Wyszehradzkiej i Partnerstwa Wschodniego, pracujących w dziedzinie kultury. Program szkolenia obejmuje: sesję szkoleniową; pracę nad własnym projektem, wizytę studyjną, a także seminarium dyplomowe.

Celem Akademii jest umożliwienie uczestnikom rozwoju umiejętności menedżerskich i wiedzy z zakresu zarządzania projektami, niezbędnych zarówno dla współpracy kulturalnej, jak i pracy nad reformami w krajach objętych projektem.

 

Cele główne

 

Głównym założeniem Wyszehradzkiej Akademii Zarządzania Kulturą (VACuM), zorganizowanej przy wsparciu 8 partnerów jest wspieranie procesów pozytywnych zmian poprzez:

 

  • rozwój umiejętności i kompetencji w dziedzinie polityki kulturalnej i społecznej oraz zarządzania
  • wzmocnienie demokratycznej transformacji i rozwoju społeczeństw krajów Wyszehradzkich i Partnerstwa Wschodniego
  • działalność na rzecz integracji i współpracy pomiędzy Unią Europejską a krajami Partnerstwa Wschodniego

 

Program jest adresowany do menedżerów kultury z krajów Unii Europejskiej (Grupa Wyszehradzka) i krajów Partnerstwa Wschodniego i umożliwia im:

 

  • poszerzenie wiedzy na temat polityki kulturalnej w praktyce europejskiej, krajowej i regionalnej
  • rozwijanie umiejętności zawodowych i menedżerskich
  • przygotowanie do aktywnego uczestnictwa w procesie reform
  • dołączenie do sieci europejskiej wymiany kulturalnej
  • wykorzystanie europejskich praktyk w celu rozwoju społeczności lokalnych

 

 

 

Menedżer projektu:

Ewa Trznadel

ewa.trznadel@villa.org.pl

 

 

Więcej informacji o projekcie:: www.vacum.eu

 

 

 

Organizator:

 

96c7e22d2b_willa-decjusza-logo-stowarzyszenie_450x225xc (1)

 

 

 

 

 Fundator:

 

 

 

Partnerzy:

 

Marcel Hicter Association for Cultural Democracy (Bruksela)
Arts and Theatre Institute (Praga) 
European Cultural Foundation (Budapeszt)
Bratislava International School of Liberal Arts (Bratysława) 
Public Advocacy (Tibilisi) 
Cultural Industries Association (Lwów) 
Theatre for Changes (Erywań) 
ExStereo (Kiszyniów)

  

 

 

Sponsorzy/Sponsors:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zobacz także