facebook

Write the Game V4 – Wyszehradzka Akademia Scenariuszy Gier Komputerowych

 

 

 

Write the Game V4 to innowacyjny, interdyscyplinarny i wyznaczający nowe trendy projekt w dziedzinie rozwoju sektora kreatywnego w krajach V4 i Partnerstwa Wschodniego. Opiera się on na niewykorzystanym potencjale kreatywnym tych krajów w światowej branży gier i promuje lokalną przedsiębiorczość. Projekt koordynowany jest przez Stowarzyszenie Willa Decjusza i realizowany jest w ścisłej współpracy z takimi instytucjami jak Univerzita Karlova z Czech, Asociaţia Companiilor de Creaţie din Moldova z Mołdawii, Slovak Game Developers Association oraz Mladý pes ze Słowacji, Szépírók Társasága i Nemesys Games z Węgier.

 

O projekcie
Projekt obejmuje realizację 12-dniowej Wyszehradzkiej Akademii Scenariuszy Gier Komputerowych skierowanej do 25 młodych twórców z Czech, Mołdawii, Polski, Słowacji i Węgier wybranych drogą rekrutacji. W ramach Akademii w Willi Decjusza w Krakowie odbędą się wykłady inspiracyjne, warsztaty scenariopisarskie, własna praca nad stworzeniem Questa, indywidualne spotkania z mentorami oraz wizyty studyjne w najciekawszych krakowskich studiach gier. Projekt rozpocznie się od spotkania z partnerami projektu i najważniejszymi mentorami projektu.

 

Cele projektu
Głównym celem projektu jest rozwój sektorów kultury i sektora kreatywnego w krajach V4 i Partnerstwa Wschodniego oraz stymulowanie ich innowacyjnego potencjału w skali globalnej. Szczegółowe cele projektu obejmują doskonalenie twardych i miękkich umiejętności młodych twórców z krajów V4 i Partnerstwa Wschodniego w zakresie tworzenia gier komputerowych oraz poszerzenie ich zasobów i kompetencji kluczowych dla skutecznego funkcjonowania w środowisku biznesowym branży gier, a także tworzenie sieci kontaktów, połączenie potencjałów i inicjowanie współpracy przedstawicieli sektorów kreatywnych w krajach V4 i Partnerstwa Wschodniego.

 

Write the Game V4 to kolejny z wieloletniej serii projektów mających na celu rozwój i promocję twórczości literackiej rozpoczętej w Willi Decjusza w 1995 roku. Projekt wciela w życie misję Stowarzyszenia Willa Decjusza, jaką jest stworzenie miejsca spotkań przedstawicieli różnych dziedzin nauki i kultury, narodowości i obszarów zainteresowań oraz platformy wymiany myśli.

 

 

Lider projektu:

 

 

Stowarzyszenie Willa Decjusza

 

 

 

Partnerzy projektu:

 

 

     

Univerzita Karlova

 

 

 

Szépírók Társasága

 

 

 

Nemesys Games

 

 

 

Asociația Companiilor de Creație din Moldova

 

 

 

Slovak Game Developers Association

 

 

 

Mladý pes

 

 

 

Projekt jest współfinansowany przez rządy Czech, Polski, Słowacji i Węgier przez Granty Wyszehradzkie przyznawane przez Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki. Misją Funduszu jest rozwijanie idei zrównoważonej współpracy regionalnej w Europie Środkowej.

 

 

 

Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zobacz także