facebook

Międzynarodowa Letnia Akademia Sztuki

Zajęcia warsztatowe oraz wydarzenia artystyczne usytuowane w renesansowym budynku Willi Decjusza oraz jego najbliższym otoczeniu, miejscu które od początku swego istnienia stwarzało możliwość wymiany myśli, prezentacji sztuk oraz było inspiracją dla wielu twórców. Podczas interaktywnych spotkań artystycznych zorganizowanych w ramach Międzynarodowej Letniej Akademii Sztuki w Willi Decjusza nauczyciele, uczniowie szkół podstawowych i ponadpodstawowych z całej Polski oraz członkowie międzynarodowych zespołów muzyki i tańców dawnych będą mogli pogłębiać swoją wiedzę z zakresu instrumentów i muzyki dawnej oraz tańca historycznego pod kierunkiem międzynarodowych ekspertów.

 

Udział w warsztatach przygotowawczych do otwartych pokazów zorganizowanych w okresie letnim pozwoli uczestnikom na pogłębianie i doskonalenie własnych umiejętności i zdobycie wiedzy w zakresie takich dziedzin artystycznych jak: taniec historyczny, muzyka dawna i kostiumologia.

 

Poprzez wspólną pracę nad przygotowaniem publicznych prezentacji projekt stanie się impulsem do nowych artystycznych osiągnięć, wzajemnej integracji oraz przyczyni się do doskonalenia warsztatu artystycznego. Towarzyszące warsztatom wykłady i konsultacje pozwolą słuchaczom na poszerzenie wiadomości z zakresu szeroko rozumianej kultury dworskiej. Zdobyte podczas warsztatów umiejętności zostaną zaprezentowane szerokiej publiczności podczas pokazów plenerowych.

 

Udostępnienie zabytkowej przestrzeni, w tym ogrodów otaczających Willę Decjusza zarówno uczestnikom warsztatów, jak i publiczności stworzy możliwość rozwoju artystycznego i zdobycia doświadczenia w kontaktach z publicznością twórcom nieprofesjonalnym. Ponadto odbiorcy będą mieli możliwość zapoznania się z zabytkowym obiektem ważnym dla dziedzictwa kulturowego Polski. Planowane jest przygotowanie i realizacja min. 6 otwartych pokazów taneczno-baletowych oraz  spektakli teatralnych. Na wszystkie pokazy wstęp wolny.

 

Kontakt:

Katarzyna Trojanowska

kasia@villa.org.pl

 

 

 

 

 

Zobacz także