facebook

Mobilności Międzynarodowe

Europejskie przestrzenie dziedzictwa w edukacji dorosłych – kompleksowy plan rozwoju kompetencji kadry Stowarzyszenia Willa Decjusza

 

Tworzenie wysokiej jakości oferty kulturalno-edukacyjnej jest możliwe tylko, gdy menadżerzy kultury stale się rozwijają. Niezbędne jest śledzenie trendów oraz wymiana dobrych praktyk oraz poszukiwanie nowych form i metod edukacyjnych. Głównym celem projektu jest wzmocnienie międzynarodowego wymiaru organizacji, dzięki podniesieniu kompetencji zespołu (osób zajmujących się programami z zakresu edukacji dorosłych). Program obejmuje działania w w postaci mobilności typu „job shadowing” w renomowanych europejskich instytucjach, prowadzących działania w podobnym obszarze tematycznym, wyjazdy na konferencje naukowe, kursy językowe. Instytucje i przedsięwzięcia objęte mobilnością mają wspólny mianownik w postaci obiektów zabytkowych, podobnych profili programowych, (dorosłych) grup odbiorców, natomiast to co je różni, a będzie przedmiotem transferu jest np. zasięg działań, stopień wykorzystania nowoczesnych technologii, poziom zaangażowania wolontariuszy, metody finansowania oraz kontekst kulturowy.  W projekcie realizowane są także kursy językowe i szkolenia zaspakajające aktualne potrzeby zespołu. Długoterminowe korzyści to przygotowanie wzbogaconej oferty programowej edukacji pozaformalnej dorosłych, wprowadzenie innowacyjnych metod interpretacji dziedzictwa, europejskich standardów, pozyskanie nowych odbiorców polsko- i obcojęzycznych, a na płaszczyźnie międzynarodowej spozycjonowanie silnego centrum łączącego międzynarodowe środowiska akademickie, kulturalne i obywatelskie.

 

 

 

Zobacz także