facebook

Stowarzyszenie Willa Decjusza

 

 

W historycznym kompleksie Willi Decjusza działalność swą prowadzi powstałe w 1995 roku Stowarzyszenie, w którego skład wchodzą znane osobistości ze świata nauki, gospodarki i kultury. U podstaw wszelkich programów Stowarzyszenia leży idea spotkań przedstawicieli różnych dziedzin nauki i kultury, narodowości i obszarów zainteresowań, idea wymiany myśli, promując pluralizm i tolerancję w życiu publicznym. Wiele projektów ma charakter interdyscyplinarny, umożliwiający wieloaspektowe spojrzenie na rolę kultury we współczesnym świecie, zagadnienia międzynarodowej współpracy kulturalnej, metody zarządzania kulturą i sposoby jej finansowania. Równie ważne miejsce w tych programach przyznaje Willa Decjusza roli pisarzy i tłumaczy w dialogu społecznym, integracji europejskiej, ochronie dziedzictwa kulturowego, problematyce mniejszości narodowych i kształtowaniu postaw tolerancji.

 

Adresatami programów Stowarzyszenia są nie tylko przedstawiciele środowisk nauki, sztuki i polityki ale również menadżerowie i przedsiębiorcy pracujący na styku różnych kultur. Podobnie jak przed wiekami, Willa Decjusza jest nadal chętnie odwiedzana przez znamienitych gości, wybitnych naukowców, artystów i autorytety życia społecznego, kulturalnego i politycznego. W ten sposób idee Renesansu, towarzyszące początkom Willi Decjusza odżywają a realizowane przez Stowarzyszenie projekty doskonale wpisują w specyfikę i tradycję historycznej Willi. Dyrektorem Stowarzyszenia Willa Decjusza jest Dominika Kasprowicz.

 

Sprawozdania

 

 

 

 

 

Zarząd Stowarzyszenia Willa Decjusza

 

 

 • prof. Ryszard Tadeusiewicz - Przewodniczący Zarządu
 • Zbigniew Jamka - Skarbnik
 • Romana Maciuk-Agnel - Członek Zarządu
 • dr Michal Vašečka- Członek Zarządu

 

 

 

Zobacz

Komisja Rewizyjna

 

 

 • Jolanta Zachara - Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej
 • Stefan Salamon - Członek Komisji Rewizyjnej
 • Henryk Woźniakowski - Członek Komisji Rewizyjnej

 

 

Zobacz

Lista członków rzeczywistych

 

 

 • prof. Jacek Banaś
 • dr Zbigniew Beiersdorf
 • Marcin Gajda
 • dr Bożena Gierat-Bieroń
 • dr Danuta Glondys
 • Zofia Gołubiew
 • doc. Krzysztof Görlich
 • Alicja Grymek
 • Zbigniew Jamka
 • dr hab. Dominika Kasprowicz
 • Józef Lassota
 • Romana Maciuk - Agnel
 • prof. Zdzisław Mach
 • dr Piotr Marecki
 • prof. Magdalena Mikołajczyk
 • prof. Jerzy Mikułowski - Pomorski
 • prof. Emil Orzechowski
 • prof. Andrzej Pach
 • dr Patricia Pászt
 • Elżbieta Penderecka
 • prof. Krzysztof Penderecki
 • Robert Piaskowski
 • Janusz Plata
 • prof. Jacek Popiel
 • prof. Jacek Purchla
 • Henryka Rupik
 • Stefan Salamon
 • Renata Serednicka
 • dr Tomasz Sendyka
 • Bogusław Sonik
 • prof. Kazimierz Strzałka
 • Tomasz Szczypiński
 • prof. Ryszard Tadeusiewicz
 • Katarzyna Trojanowska
 • dr Michal Vašečka
 • Henryk Woźniakowski
 • Jolanta Zachara
 • Krystyna Zachwatowicz
 • prof. Andrzej Zoll

 

 

Zobacz

Lista członków wspierających

 

 

 • prof. Tomasz Gizbert-Studnicki
 • Piotr Łukasiewicz
 • Andrzej Nowakowski
 • Przemysław Pohrybieniuk

 

 

 

Zobacz