facebook

Nasze publikacje

 • Wiadomości Willii Decjusza

  Publikacja przedstawiająca działalność Stowarzyszenia Willi Decjusza w roku 2008. Opisuje m.in. program stypendialny Homines Urbani, konferencję Milenijne Cele Kultury czy Letnią Szkolę Wyszehradzką oraz zawiera bogatą dokumentację fotograficzną prezentowanych wydarzeń.

 • Millennium Goals of Culture

  Publikacja jest zapisem konferencji z października 2008 roku, w trakcie której przedstawiono działania instytucji międzynarodowych odpowiedzialnych za wdrażanie Milenijnych Celów Rozwoju. W trakcie konferencji określono pole i metody działań społeczności międzynarodowej, podjęto debatę o konflikcie między kulturą a prawem, i wreszcie przedstawiono inicjatywy na rzecz MCR oraz dialogu międzykulturowego.

 • Nasza Europa

  Zapis projektu edukacyjnego na rzecz promocji praw człowieka i tolerancji w Polsce realizowany przez Stowarzyszenie Willa Decjusza w 2007 i 2008 roku. Głównym jego założeniem było kształtowanie postaw otwartości na problemy mniejszości narodowych i etnicznych w kontekście problemu ksenofobii, dyskryminacji i odrzucenia, a w konsekwencji zwiększenie akceptacji osób o odmiennych cechach etniczno-kulturowych.

   

  Zobacz

 • Captive Mind Revised

  Konferencja „Zniewolony Umysł – z rewizytą” stała się okazją do refleksji nad politycznymi, społecznymi i kulturowymi aspektami stosunków europejskich. Będąc uzupełnieniem debaty nad wyzwaniami międzykulturowości, może również stać się punktem wyjścia dla stworzenia programu nowej współpracy w dziedzinie kultury jak i nowej jakości politycznego i społecznego dialogu w Europie. Publikacja zawiera fragmenty wystąpień uczestników debaty z października 2007 roku.

 • Visegrad Summer School

  Ideą Letniej Szkoły jest budowanie integracji europejskiej bez niszczenia tych aspektów kulturowych, które stanowią o odrębności i różnorodności naszej części Europy oraz przeciwdziałanie wzajemnym uprzedzeniom poprzez poznanie ich społecznych i psychologicznych źródeł oraz mechanizmów powstawania. Uczestnicy warsztatów to studenci, doktoranci, młodzi nauczyciele i dziennikarze z czterech krajów Grupy Wyszehradzkiej (po 10 osób z każdego kraju), wyłonieni na podstawie nadesłanych CV, listów motywacyjnych i referencyjnych, oraz – dodatkowo – obserwatorzy z innych krajów środkowo- i wschodnioeuropejskich.

   

  Zobacz

 • Central European Case Studies

  Publikacja została wydana w ramach serii „Publicationes Collegii Iuridici de Ludovico Batthyany Nominatae”. Zawiera wybór prac uczestników Środkowoeuropejskiego Intensywnego Kursu w Gyor (Węgry) w roku 2007, realizowanego przez Batthyány Lajos Szakkollégium w Gyor, Stowarzyszenie Willa Decjusza w Krakowie, Stowarzyszenie Spraw Międzynarodowych w Pradze oraz Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki. Celem publikacji jest popularyzacja zagadnień związanych z integracją europejską. Publikacja została wydana w języku angielskim dzięki finansowemu wsparciu Uniwersytetu w Debreczynie.

   

  Zobacz

 • Od Decjusza do Dedeciusa. Milcząca Inteligencja?

  Niniejsza publikacja została wydana w związku z Jubileuszem 10-lecia otwarcia odrestaurowanej Willi Decjusza. Jest ona podsumowaniem debaty, która odbyła się 9 września 2006 roku na temat przyszłości kultury europejskiej oraz roli intelektualistów we współczesnym świecie. Książka wydana w językach polskim i angielskim dzięki pomocy finansowej Fundacji Roberta Boscha.