facebook

Action Laboratory – warsztaty rozwojowe dla dorosłych

Warsztaty Action Laboratory są propozycją z zakresu metody rozwoju osobistego przygotowanej dla osób, które zakończyły lub wkrótce zakończą pracę zawodową. Jej istotą jest wypracowanie postawy aktywności, szukania nowych możliwości edukacyjnych i zawodowych tak, aby ten przełomowy moment w życiu stał się początkiem dalszego rozwoju i satysfakcjonującego życia. W programie znajdą się warsztaty emisji głosu i ekspresji ciała, połączone z zajęciami integracyjnymi, antydyskryminacyjnymi, międzykulturowymi, rozwojowymi i ewaluacyjnymi. Projekt jest realizowany w ramach programu „Grundtvig – uczenie się przez całe życie. Warsztaty Grundtviga”.

 

Zgodnie z jego założeniami dotyczącymi mobilności osób dorosłych możliwe jest finansowanie udziału obcokrajowców. Przewidujemy możliwość zaproszenia osób uczestniczących z Polski (maksymalnie 2 osoby), przed złożeniem aplikacji prosimy o skontaktowanie się ze Stowarzyszeniem Willa Decjusza w celu omówienia możliwości i warunków.

 

Zachęcamy do korzystania z bogatej oferty warsztatów realizowanych w innych krajach, gdzie Państwa udział może być w pełni sfinansowany. Katalog warsztatów dostępny jest tutaj >>>. Szczegółowe informacje w języku polskim pod adresem: http://grundtvig.org.pl/index.php/ida/240/

 

  • Formularz
  • Zaproszenie do składania aplikacji

 

Koordynacja:

 

Anna Kowalska
ania@villa.org.pl


 

Zobacz także