facebook

Stowarzyszenie Willa Decjusza laureatem Międzynarodowej Nagrody Wyszehradzkiej

31 maja 2012 w Pradze podczas inauguracji Polskiej Prezydencji w Grupie Wyszehradzkiej wręczona zostanie Międzynarodowa Nagroda Wyszehradzka. To najbardziej prestiżowe w Europie Środkowej wyróżnienie, ustanowione zostało przez ministrów kultury Polski, Czech, Słowacji i Węgier w 2004 roku i przyznawane jest corocznie zasłużonym osobom i instytucjom za ich działania na rzecz rozwoju współpracy kulturalnej krajów Grupy Wyszehradzkiej. Tegorocznym Laureatem Nagrody zostało krakowskie Stowarzyszenie Willa Decjusza, którego flagowe programy skupiają się na współpracy krajów V4. Najważniejszym wśród nich jest realizowana od 11 lat Letnia Szkoła Wyszehradzka, ciesząca się niesłabnącą popularnością i szacunkiem, jako międzynarodowa platforma studiów nieformalnych oraz miejsce kreacji nowych inicjatyw makroregionalnych.

 

Istotny wkład w rozwój kulturalny regionu mają również coroczne stypendia twórcze, przyznawane od 1998 roku. Do 2011 roku Stowarzyszenie gościło ponad 130 pisarzy z Europy Środkowej i Wschodniej, a wśród nich twórców Europy Środkowej jak: Michal Hvorecký, Jiri Hajicek, András Pályi, Barbora Gregorová, David Zábranský, Jonáš Hájek.

 

Willa Decjusza jest także miejscem spotkań i debaty politycznej i społecznej. Tu od 2006 roku Stowarzyszenie organizuje międzynarodowe konferencje i seminaria poświęcone idei wolności stanowiące okazję do spotkania wybitnych intelektualistów i polityków. W gronie tych najwybitniejszych znaleźli się m.in. Jiří Dienstbier, Jan Kavan, Jara David-Moserová, Petr Uhl, Martin Bútora, Andrej Bán, František Ružička, Magdalena Vášáryová, László Rajk, András Lánczi, Géza Jeszenszky, Csaba Gy. Kiss, Danuta Hübner, Adam D. Rotfeld, Adam Michnik i Bogdan Borusewicz.

 

Stowarzyszenie niejednokrotnie występowało również w roli strategicznego partnera lub inicjatora takich projektów jak Visegrad Insight, Visegrad Visibility, Ethnicity in the City oraz najnowsza inicjatywa Międzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego – Visegrad Literary Residency Program.

 

Programy związane z promocją Grupy Wyszehradzkiej są realizowane z pomocą sprawdzonych Partnerów z Bratysławy (Centrum Pre Výskum Etnicity a Kultúry), Budapesztu (Cracovia Expressz Alapítvány, Európai Kulturális Alapítvány), Pragi (Asociace Pro Mezinárodní otázky, Multikulturní Centrum Praha) i Kijowa (Instytut EuroRegio Ukraine) a także wspierane przez Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki, Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP, placówki dyplomatyczne i konsularne, polskie i zagraniczne instytuty oraz lokalne władze samorządowe.Te oraz inne działania czynią Willę Decjusza liderem współpracy Grupy Wyszehradzkiej. Promując partnerstwo krajów V4 swoim oddziaływaniem wykracza poza granice Centralnej Europy stając się promotorem kultury całego regionu, czego potwierdzeniem jest przyznane Wyróżnienie. Nagrodę odbierze Dyrektor Stowarzyszenia – dr Danuta Glondys.

 

 

log_forum_pl

 

 

Zobacz także