facebook

Warsztat antydyskryminacyjny – 5-6 września 2009

Akademia Treningu Antydyskryminacyjnego w Willi Decjusza oraz Żydowskie Stowarzyszenie Czulent zapraszają na dwudniowy warsztat antydyskryminacyjny, który odbędzie się w Centrum Społeczności Żydowskiej przy ul. Miodowej 24 w Krakowie. Zgłoszenia do 28 sierpnia.

 

 

 

 

 

 

Zapraszamy osoby zajmujące się edukacją (formalną i pozaformalną):

 

  • w szkołach, na uczelniach, w organizacjach pozarządowych i innych instytucjach
  • działające w organizacjach pozarządowych i grupach nieformalnych
  • reprezentujące instytucje publiczne związane z edukacją
  • studentów i studentki zainteresowanych/e tematem warsztatu.

 

Uczestniczki i uczestnicy warsztatu zdobędą wiedzę na temat powstawania i funkcjonowania stereotypów i uprzedzeń oraz działania mechanizmu dyskryminacji. Nauczą się rozpoznawać źródła i formy dyskryminacji w życiu społecznym ze szczególnym uwzględnieniem wykluczenia ze względu na płeć i pochodzenie etniczne/wyznanie. Nabędą umiejętności praktycznego zastosowania zdobytej wiedzy i reagowania w sytuacjach dyskryminacji. Udział w warsztacie jest bezpłatny.

 

Warsztat odbędzie się w dniach 5-6 września 20009 r. w Centrum Społeczności Żydowskiej przy ul. Miodowej 24 w Krakowie. Informacje i zgłoszenia: antydyskryminacyjny@czulent.pl Termin zgłoszeń upływa 28 sierpnia. Warsztat poprowadzą Anna Makówka-Kwapisiewicz oraz Katarzyna Czerwonogóra. W czasie warsztatu zapewniamy ciepły posiłek i poczęstunek. Warsztat będzie superwizowany.

Zobacz także