facebook

Wiedza o Holokauście i totalitaryzmach na Uniwersytecie Jagiellońskim

Instytut Europeistyki i Centrum Badań Holokaustu Uniwersytetu Jagiellońskiego serdecznie zapraszają na studia II stopnia na kierunku europeistyka o unikalnej specjalności: Wiedza o Holokauście i totalitaryzmach.

 

 

 

 

 

 

Kierunek funkcjonuje już od 2011/2012 i jest przeznaczony dla absolwentów studiów licencjackich zainteresowanych tematyką Holokaustu, funkcjonowaniem państw o totalitarnych reżimach, analizą konfliktów etnicznych, politycznych i społecznych (w tym współczesnymi konfliktami międzynarodowymi), badaniami skutków ksenofobii, rasizmu i antysemityzmu w szerokiej perspektywie historycznej i porównawczej.

 

W gronie wykładowców znajdują się specjaliści z Polskie oraz z zagranicy. Studenci Instytutu Europeistyki mają możliwość zaangażowania w projekty naukowe, edukacyjne lub grantowe z obszaru zagadnień wielokulturowości i przenikania kultur w dzisiejszym, podlegającym dynamicznym zmianom świecie. W toku nauczania realizowane są staże i praktyki studenckie, a także program wymiany międzynarodowej Socrates – Erasmus.

 

Absolwent Wiedzy o Holokauście i totalitaryzmach otrzymuje po ukończeniu studiów tytuł zawodowy magistra europeistyki i szansę na realizację pogłębionych badań na studiach doktoranckich.

 

Szczegółowe informacje dotyczące sposobu ustalania wyników z poszczególnych elementów kryteriów kwalifikacji, a także wszystkie pozostałe informacje znajdują się na stronie internetowej www.rekrutacja.uj.edu.pl.

 

 

Zobacz więcej

Zobacz także