facebook

Rusza kolejna edycja programu stypendialnego „George Sand – Fryderyk Chopin”

Rusza kolejna edycja programu stypendialnego „George Sand – Fryderyk Chopin”. Zgłoszenia do 10 października 2012. „Program rezydencji George Sand – Fryderyk Chopin“ obejmuje ośmiotygodniowy pobyt w Pałacu Genshagen pod Berlinem dla artystów reprezentujących różne dziedziny sztuki (literatura, muzyka, sztuki plastyczne, teatr, sztuki medialne). Program ma charakter trójstronny, w rezydencji uczestniczą każdorazowo trzej artyści, jeden z Polski, jeden z Niemiec i jeden z Francji. Program ma na celu stworzenie artystom przestrzeni dla ich indywidualnych poczynań. Genshagen ma stać się miejscem spotkania, wymiany myśli, interdyscyplinarnych inspiracji oraz kreatywnego tworzenia ponad granicami.

 

Pobyt stypendialny może mieć charakter twórczego laboratorium, „work in progress”, podczas którego otworzą się nowe możliwości i będą mogły powstać nowe prace wzbogacające polskoniemiecko-francuską współpracę na płaszczyźnie artystycznej oraz społecznej. Partnerami Fundacji Genshagen są Willa Decjusza z Krakowa (Polska) oraz Théâtre des Bernardines z Marsylii (Francja). Obie instytucje partnerskie są również współautorami programu i są gotowe wspierać jego dalszy rozwój oraz uczestniczyć w ewaluacji. Program rezydencji jest finansowany przez Pełnomocnika Rządu Federalnego ds. Kultury i Mediów (BKM).

 

Program rezydencji Idea programu rezydencji dla artystek i artystów z Polski, Niemiec i Francji powstała podczas Roku Chopinowskiego 2010. Pomysłodawcami byli Pełnomocink Rządu Federalnego ds. Kultury i Mediów, Minister Bernd Neumann, oraz Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Bogdan Zdrojewski. Obaj opowiadają sie za wspieraniem dialogu i wymiany pomiędzy środowiskami twórczymi z Niemiec, Francji i Polski. Program rezydencyjny został nazwany imieniem George Sand i Fryderyka Chopina, którzy mogą być dla dzisiejszych artystów przykładem wzajemnej inspiracji oraz kreatywnego procesu twórczego, w trakcie którego oboje twórcy tworzyli własne/autonomiczne dzieła.

 

Przez swój trójstronny charakter program rezydencji „George Sand – Fryderyk Chopin“ stanowi projekt jedyny w swoim rodzaju. Oferuje on wybranym artystkom i artystom możliwość transgranicznego eksperymentu artystycznego. Dlatego istotnymi kryteriami dla kandydatów ubiegających sie o pobyt stypendialny są:

 

gotowość do ośmiotygodniowej obecności w Pałacu Genshagen

gotowość do współpracy z pozostałymi stypendystkami/stypendystami

zainteresowanie programem Fundacji Genshagen, jej publicznością i pracownikami

zaakceptowanie miejscowości Genshagen, jej historii i możliwości ale również jej odosobnienia

 

Dokładne informacje i formularz zgłoszeniowy

 

Koordynacja:

Katarzyna Renes

kasiarenes@villa.org.pl

Zobacz także