facebook

Projekt Innowacji Społecznej – Aktywne uczestnictwo osób niewidomych i słabowidzących w interpretacji dziedzictwa

Stowarzyszenie Willa Decjusza zaprasza osoby dorosłe niewidome i słabo widzące do udziału w projekcie pt. „Aktywne uczestnictwo osób niewidomych i słabowidzących w interpretacji dziedzictwa”, którego celem jest zaangażowanie społeczne osób niepełnosprawnych.

 

Projekt realizowany będzie na terenie zabytkowego zespołu pałacowo-parkowego Willi Decjusza w Krakowie. Adresatami są osoby, które chciałyby rozwinąć swoje zainteresowania w obszarach dziedzictwa kulturowego, sztuki czy historii oraz pragnące zaangażować się w  rolę przewodnika po historycznym obiekcie, poznawanie zabytków i przekazywanie tej pasji zwiedzającym. Efektem zadania będzie wypracowanie modelu pozwalającego na czynne zaangażowanie się osób zależnych w prezentowanie dziedzictwa innym grupom społecznym. 

 

Opis:

Projekt obejmuje przekazanie odpowiednich narzędzi umożliwiających indywidualne i osobiste zaangażowanie się osoby niewidomej i słabowidzącej w poznawanie dziedzictwa kulturowego oraz wypracowanie unikatowych doświadczeń. Dzięki zdobytej wiedzy i własnym niepowtarzalnym interpretacjom zabytkowej przestrzeni osoba z niepełnosprawnością wzroku będzie mogła  zaangażować się w opowiedzenie historii miejsca i oprowadzanie zwiedzających. Taka forma aktywności społecznej w sposób znaczący wpłynie na niwelowanie barier psychologicznych czy podnoszenie własnej wartości przez osoby niepełnosprawne.

 

Uczestnicy:

Grupę docelową stanowi 8 dorosłych osób niepełnosprawnych o różnym stopniu dysfunkcji wzroku w wieku 18-70 lat.

Osoby z niepełnosprawnością wzroku, które wezmą udział w projekcie mają możliwość:

– rozwijania własnych zainteresowań;

– aktywnego zaangażowania się w odbiór dziedzictwa kulturowego;

– zaprezentowania własnej, unikatowej interpretacji przestrzeni zabytkowej;

– alternatywnego spędzenia czasu, podczas którego wykonają czynności na rzecz innych osób zarówno pełnosprawnych, jak i niepełnosprawnych;

– sprawdzenia się w roli lidera wobec innych grup społecznych;

– przetestowania nowej formy zaangażowania społecznego.

 

Koordynacja projektu: Katarzyna Trojanowska, tel. 12 425 36 44 w. 153

Zgłoszenia prosimy przekazywać na adres: kasia@villa.org.pl oraz telefonicznie lub osobiście.

 

Udział w projekcie jest nieodpłatny. Liczba miejsc ograniczona.

 

Organizator: Stowarzyszenie Willa Decjusza, Kraków, ul. 28 lipca 1943 17 a, www.villa.org.pl

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zobacz także