facebook

Czytanie na śniadanie – konferencja prasowa

W zabytkowej oficynie należącej do zespołu pałacowo-parkowego Willi Decjusza odbędzie się spotkanie pisarzy uczestniczących w nowych literackich programach Stowarzyszenia: Juliusza Strachoty, Huberta Klimko-Dobrzanieckiego (Polska), Anne Köhler, Birgit Bauer, Alicji Rosenau (Niemcy), Bohdany Matijasz (Ukraina), Tora Eystein Øverås i Lisy C.B. Lie (Norwegia) z przedstawicielami mediów – 10 czerwca 2010.

 

Spotkanie poświęcone będzie prezentacji założeń dwuletniego międzynarodowego programu rezydencji artystycznej pn. „Dagny”, a honory gospodarzy będą pełnić pisarze uczestniczący w pierwszej z czterech zaplanowanych edycji trzymiesięcznych pobytów twórczych w Willi Decjusza. Dlatego też, po raz pierwszy, dziennikarze zaproszeni zostaną na śniadanie do kuchni w sąsiadującym z Willą Domu Łaskiego, która przez 10 lat trwania międzynarodowego programu stypendiów literackich „Homines Urbani” zasłynęła jako przestrzeń rzeczywiście dokonującej się w ramach programu międzynarodowej wymiany literackiej – miejsce wielogodzinnych dyskusji, artystycznych sporów i spontanicznie inicjowanych wydarzeń literackich, które legły u podstaw wielu po dziś dzień inspirujących i ciągle rozwijających się przyjaźni.

 

Zakładamy, że tak pomyślana formuła konferencji prasowej umożliwi nie tylko przedstawienie programu „Dagny” i realiów funkcjonowania programów rezydencji artystycznej w Willi Decjusza, ale również pozwoli na nawiązanie rozmowy dziennikarzy z goszczącymi u nas pisarzami.

 

Koordynacja projektu:

Renata Serednicka – renata@villa.org.pl

 

Zobacz także