facebook

Mirów, Młoszowa – Małopolskie Dziedzictwo Renesansu

W ramach projektu Małopolskie Dziedzictwo Renesansu zapraszamy do udziału w seminarium w Willi Decjusza w dniu 4 listopada, godz. 11.00 oraz do odwiedzenia kolejnych obiektów na Szlaku Renesansu w Małopolsce. W niedziele 8 listopada w godz. 11.00 do 16.00 zostaną otwarte dla zwiedzających: Zamek na Mirowie w Książu Wielkim oraz Zespół pałacowo-parkowy w Młoszowej. W programie zwiedzanie w towarzystwie przewodników (o pełnych godzinach) oraz zabawy renesansowe i koncerty muzyki dawnej.

 

O godzinie 14.00 zapraszamy do Bazyliki Grobu Bożego w Miechowie na wykład terenowy, połączony ze zwiedzaniem renesansowego założenia klasztornego. Wykład poprowadzi dr Paweł Pencakowski. Więcej informacji na stronie www.szlakrenesansu.pl.

 

 

 

Obiekty

  • Zamek na Mirowie w Książu Wielkim

 

Zamek został wzniesiony w latach 1585 – 1595 przez biskupa krakowskiego i dziedzica Książa Wielkiego – Piotra Myszkowskiego i jego bratanka, Piotra – starostę Chęcińskiego według projektu włoskiego architekta i zarazem rzeźbiarza – Santi Gucciego, nadwornego artysty Zygmunta II Augusta, Anny Jagiellonki i Stefana Batorego.

 

Budowla założona jest na planie wydłużonego prostokąta zorientowanego w kierunku północ-południe, w części środkowej ma dwa ryzality (od frontu i z tyłu) oraz występy przy bocznych ścianach. Pałac wzniesiony był z cegły i kamieni pińczowskiego, jest dwupiętrowy, podpiwniczony. Piwnice i parter maja renesansowe sklepienia kolebkowe z lunetami. Zamek został zaprojektowany w stylu późnorenesansowym, w późniejszych okresach otrzymał elementy późnobarokowe i neogotyckie. Położony jest na wyniosłym wzgórzu Mirowskim, oddalonym kilkaset metrów na wschód od Książa.

 

  • Renesansowy klasztor i Kaplica Grobu Bożego w Miechowie

 

W latach 1530 i następnych średniowieczny klasztor Bożogrobców w Miechowie został całkowicie przebudowany. Powstały wówczas gotycko-renesansowe krużganki oraz centralna, kopułowa kaplica Grobu Bożego wzorowana na współczesnej, wawelskiej kaplicy biskupa Piotra Tomickiego. Warsztat budowlany, widoczny także w innych miastach Małopolski (Kraśnik), łączył w swej sztuce tradycje cechowe budownictwa późnogotyckiego z elementami nowej sztuki sprowadzonej do Krakowa wraz z włoskimi architektami i budowniczymi w początkach XVI wieku. We wnętrzu kaplicy zachował się symboliczny grób Boży, a w kopule odkryto wspaniałe dekoracje przedstawiające kasetony z rozetami, a poniżej herby i figury świętych oraz inne przedstawienia. Odkrycie malowideł podczas prowadzonych prac konserwatorskich w 2008 roku stało się rewelacją sezonu.

 

  • Zespół pałacowo-parkowy w Młoszowej

 

Położone w pobliżu Katowic, wielokrotnie rozbudowywane i odnawiane w XVIII i XIX wieku założenie pałacowe wraz z parkiem i stawem dziś ogrodzone jest wysokim, kamiennym murem z wieżyczkami i basztami. Najstarsze wzmianki o Młoszowej i jej właścicielach pieczętujących się herbem Nowina pochodzą z wieku XIV. Następnie w XVIII wieku majątek należał do starosty krakowskiego Hieronima Wielopolskiego, a w 1798 roku dobra zakupił adwokat Kajetan Florkiewicz, Kajetan i jego syn Juliusz Florkiewiczowie spędzili tu niemal cały swój żywot, nie szczędząc ani wysiłków, ani fortuny na uczynienie z szesnastowiecznego pałacu wielkopańskiej, neogotyckiej rezydencji. Kolejni właściciele Witold i Juliusz Potoccy dostosowali pałac i jego otoczenie do swoich gustów i potrzeb. Autorem projektu przebudowy rezydencji był znany krakowski architekt Zygmunt Hendel. Nadał on pałacowi wytworne formy architektury francuskiej z przełomu XVI i XVII wieku. Pałac wraz z kaplicą, budynkami oficyny i arsenału a także Brama Królewska i baszta Florkiewiczów są obiektami wpisanymi do rejestru zabytków. Zespół Pałacowo-Parkowy w Młoszowej jest własnością Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego w Katowicach.

 

Organizacja i koncepcja projektu:

Stowarzyszenie Willa Decjusza

ul. 28 lipca 17 a, 30-233 Kraków

tel. 012 425 36 44

www.villa.org.pl

Koordynator:

Katarzyna Trojanowska, e-mail: kasia@villa.org.pl

Zobacz także