facebook

Jesień 2008 – kolejna edycja stypendiów Homines Urbani

Do Willi Decjusza w Krakowie zjechali, tradycyjnie na trzy miesiące, pisarze z Polski i kilku innych krajów: Białorusi, Czech, Niemiec i Szwajcarii – stypendyści projektu Homines Urbani. W otoczonej parkiem, sielankowej siedzibie Justusa Deciusa znowu będą powstawać książki inspirowane uduchowionym Krakowem i literackim dialogiem kultur, praktykowanym na co dzień w stypendialnej kuchni.

 

 

 

 

 

Gośćmi jesiennej edycji projektu są:

 

MARINA BOLZLI – ur. w 1980 roku w Emmental (Szwajcaria). Pisarka, poetka, dziennikarka, pisze m.in. dla „Berner Zeitung”, członkini Berner Autorinnengruppe „almösen”; wspólnie z sześcioma autorkami z tej grupy napisała sztukę teatralną „Camp der Guten Hoffnung”, moderatorka porannego poniedziałkowego programu w radiu RaCe. Studiowała politologię i język rosyjski w Bernie. Przez cztery lata pełniła funkcję redaktorki gazety „Berner Zeitung BZ”. Brała udział w wielu odczytach i slamach poetyckich. Przykłady jej tekstów można znaleźć na stronie www.myspace.com/marinabolzli.

 

SYLWIA CHUTNIK – ur. w 1979 roku w Warszawie. Kulturoznawczyni, absolwentka Gender Studies na Uniwersytecie Warszawskim. Prezeska Fundacji MaMa działającej na rzecz poprawy sytuacji matek w Polsce. Współpracuje z organizacjami pozarządowymi i ruchami społecznymi. Obecnie zaangażowana w wirtualne Muzeum Historii Kobiet. Przewodniczka miejska po Warszawie i dziennikarka. Publikowała w „Życiu Warszawy”, „Laifstyle”, „Zadrze” i „Grafii”. Jej teksty ukazały się w książkach zbiorowych „Kobieta i polityka” oraz „Queerowanie feminizmu”. Autorka powieści „Kieszonkowy Atlas Kobiet” (2008).

 

SŁAWOMIR SHUTY – ur. w 1973 roku w Krakowie, artysta intermedialny: pisarz, reżyser filmowy, fotograf, performer, twórca artzina „Baton”. Jest autorem książek: „Nowy Wspaniały Smak” (1999), „Bełkot” (2001), „Cukier w Normie” (2002), „Zwał” (2004) „Produkt Polski” (2005), „Cukier w normie z ekstrabonusem” (2005), „Ruchy” (2008) oraz pierwszej polskiej powieści internetowej „Blok” (www.blok.art.pl). W 2005 roku za powieść „Zwał” nagrodzony Paszportem „Polityki”, później razem z powieścią „Cukier w normie” doczekała się ona adaptacji scenicznej. Wyreżyserował filmy: „W drodze” (2003), „Oblubienica” (2008) i nagrodzony „Luna” (2005). Pomysłodawca i menedżer cyklu performansów „Cyrk z Huty”. Autor „Disco Polo Opery”, której premiera odbyła się w 2003 roku w Teatrze Łaźnia w Krakowie.

 

ZMICIER WISZNIOU – ur. w 1973 roku w Debrecen, białoruski poeta i prozaik, malarz, performator, wydawca i promotor nowej białoruskiej literatury. Studiował filologię i dziennikarstwo w Mińsku i w Moskwie. W latach 90-ch współzałożyciel poetyckiego ruchu awangardowego „Bum-Bam-Lit”, w ostatnich latach inicjator wydania serii książek „Inny front sztuk”. Uczestnik wielu międzynarodowych festiwali poetyckich i kongresów literackich. Wydano sześć jego książek, które przetłumaczono na około 20 języków. Obecnie jest dyrektorem wydawnictwa „Galijafy”.

 

DAVID ZÁBRANSKÝ – ur. w 1977 roku w Pradze, prawnik, pisarz, dziennikarz. Ukończył prawo na Uniwersytecie Karola w Pradze. Studiował również nauki o mediach, socjologię i filozofię. Aktywnie działa w obronie praw człowieka. Do tej pory opublikował dwie powieści: „” (2006) oraz „Stern’s attempt to love” (2008). Jego teksty były wydawane również w wielu magazynach i czasopismach, m.in. w „Magyar Lettre International”, „Revue Labyrint” oraz w „Comma Magazin”.

 

ANDRA JOECKLE – ur. w 1967 roku, pisarka, tłumaczka, dziennikarka, wykładowca uniwersytecki i twórca słuchowisk radiowych. Studiowała niemiecką literaturę w Monachium, Paryżu i Berlinie, uzyskała stopień doktora. W 2002 roku wydała pierwszą powieść Laura und die Verschwendung der Liebe, a w 2007 roku Deutschlandradio nadało jej pierwsze słuchowisko o Ré Soupault. Częstymi tematami jej twórczości są taniec argentyński, podróż, inność, melancholijny sex oraz wyidealizowane ciało ludzkie. Stypendystka „Homines Urbani” w 2008 roku.

 

HOMINES URBANI

 

Cykliczny projekt Stowarzyszenia Willa Decjusza i Instytutu Książki, obejmujący stypendia dla pisarzy, tłumaczy oraz krytyków literatury z Polski, krajów niemieckojęzycznych i sąsiadujących z Polską krajów Europy Środkowej i Wschodniej. Od 2007 roku w zakres tego projektu wchodzą również opisane wyżej stypendia dla niemieckojęzycznych twórców literatury. Czas trwania stypendiów: do 3 miesięcy. Stypendia finansowane są przez Fundację Współpracy Polsko-Niemieckiej, Fundację Roberta Boscha, Szwajcarską Fundację dla Kultury Pro Helvetia. Sponsorem spotkań literackich realizowanych w ramach projektu jest także PZU Życie.

 

Motywem przewodnim jest literatura jako platforma porozumienia europejskich homines urbani. „Urbani” nie tylko w wąskim znaczeniu „miejski”, lecz „światowy” – obyty w świecie i otwarty na świat. Kraków, nazywany „miastem poetów”, jest miastem stworzonym dla takiego dialogu. Willa Decjusza – renesansowy pałac o bogatych tradycjach humanistycznych to locus amoenus, locus superior – idealne miejsce spotkań i wymiany intelektualnej i artystycznej. Dwa razy w roku, wiosną (zawsze od 1 kwietnia do 30 czerwca) i jesienią (od 1 września do 30 listopada), przyjeżdżają tu pisarze, krytycy literaccy i tłumacze. W Krakowie spędzają trzy miesiące. Mieszkają w zabytkowej oficynie na terenie otoczonej parkiem, renesansowej Willi Decjusza. Pracują nad własnymi projektami twórczymi, inicjują i organizują wspólne przedsięwzięcia literackie, wzajemnie się poznają i inspirują.

 

Program Homines Urbani oferuje także stypendia twórcze dla osób z krajów niemieckojęzycznych, realizujących związane z Polską projekty artystyczne (fotografików, filmowców, producentów słuchowisk radiowych), w terminach ustalanych indywidualnie. Stypendia te przyznawane są na okres od 1 do 3 miesięcy.

 

Partnerzy: Deutsches Literaturinstitut Leipzig

Zobacz także