facebook

Badanie sieci ICORN – wizyta studyjna w Brukseli

Kolejna wizyta studyjna w ramach projektu badawczego pt. Katalog dobrych praktyk zarządzania pobytami stypendialnymi dla artystów na przykładzie ICORN odbyła się w poprzednim tygodniu w Passa Porta-International house of literature, organizacji pełniącej rolę Operatora stypendiów ICORN w Brukseli. Małgorzata Różańska przeprowadziła wywiady z  koordynatorem stypendiów, stypendystą programu oraz partnerem lokalnym, które dotyczyły m.in. formy integracji stypendystów z lokalną społecznością, prezentacji ich twórczości literackiej i artystycznej oraz proponowanych modeli obopólnej korzyści dla stypendystów i miast goszczących.

 

Zrealizowano w ramach stypendium Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

 

mkidn (1)

Zobacz także