facebook

Warsztaty mistrzowskie tańców polskich (25-28 września 2014)

W dn. 25-28 września 2014 w Willi Decjusza odbywają się warsztaty mistrzowskie tańców polskich adresowane do profesjonalistów, członków zespołów tanecznych i baletowych. Zajęcia prowadzone są pod kierunkiem p. Leszka Rembowskiego, wykładowcy tańca ludowo-charakterystycznego i historycznego Ogólnokształcącej Szkoły Baletowej w Poznaniu. Program warsztatów obejmuje tańce polskie ze szczególnym uwzględnieniem obszarów podkrakowskich oraz z pogranicza wsi i dworów szlacheckich, których opisy zostały zawarte w dziele Oskara Kolberga.

 

 

Leszek Rembowski – wykładowca tańca ludowo-charakterystycznego i historycznego w Ogólnokształcącej Szkole Baletowej w Poznaniu. Twórca choreografii do muzyki polskiej od XVI do pocz. XX w. dla Baletu Dworskiego „Cracovia Danza” w Krakowie. Wykładowca tańca historycznego i ruchu scenicznego w Akademii Muzycznej w Poznaniu. Kierownik artystyczny i choreograf Zespołu Folklorystycznego „Wielkopolanie” z Poznania. Autor choreografii do wielu spektakli i widowisk teatralnych. Od wielu lat prowadzi zajęcia z zakresu techniki i stylu polskich tańców narodowych a także tańców dworskich podczas seminariów i kursów doskonalących wykonawstwo tych tańców.

 

Warsztaty stanowią jeden z komponentów projektu Stowarzyszenia Willa Decjusza pn. „Dziedzictwo Oskara Kolberga” dofinansowanego ze środków ministra Kultur i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu „Kolberg 2014 – Promesa” realizowanego przez Instytut Muzyki i Tańca.

 

 

Partner

 

LOGO CRACOVIA DANZA www

Zobacz także