facebook

Startuje „Res publica reloaded”!

Startuje międzynarodowy projekt „Res publica reloaded – European public spaces as source of empowerment”, którego koordynatorem jest niemiecka organizacja Arbeit und Leben. Polskim partnerem przedsięwzięcia jest Stowarzyszenie Willa Decjusza. Pierwsze spotkanie uczestników projektu będzie miało miejsce w Düsseldorfie.

 

Projekt partnerski w ramach programu Grundtvig „Uczenie się przez całe życie” wspiera niezawodową edukację osób dorosłych. Działalność w ramach tego międzynarodowego partnerstwa skupia się na poruszaniu tematu powiązań edukacji kulturalnej i politycznej, jak również konotacjach między formalnymi i nieformalnymi formami nauczania. Uczestnicy projektu podejmą próbę przyjrzenia się i późniejszego wykorzystania strategii sztuki publicznej (szeroko rozumianej jako street art) w konstruowaniu zinstytucjonalizowanych strategii artystycznych i nowych metod edukacji. Partnerstwo ma na celu umożliwienie międzynarodowych mobilności, spotkań reprezentantów instytucji zaangażowanych w projekt oraz ich słuchaczy oraz organizacji warsztatów.

 

Ponadto stworzona zostanie platforma cyfrowa umożliwiająca dyskusję oraz wymianę dokumentów, dzieł sztuki, zdjęć, materiałów video, itp. Platforma ta będzie także służyć rozpowszechnianiu oraz dokumentowaniu osiągniętych rezultatów, a w zamierzeniu funkcjonować będzie także po zakończeniu projektu. Opracowana także zostanie dokumentacja łącznie z opisem praktycznych metod możliwych do wdrożenia w różnych środowiskach, które udostępnione zostaną propagatorom edukacji kulturalnej i politycznej oraz społeczności Kształcenia Ustawicznego (Life Long Learning) w Europie.

 

  • Arbeit und Leben to instytucja zajmująca się ustawicznym kształceniem prowadzona przez niemiecką federację związków zawodowych (Deutscher Gewerkschaftsbund – DGB) oraz centra kształcenia dorosłych (Volkshochschule – VHS) w Nadrenii Północnej – Westfalii. Arbeit und Leben posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie w zakresie edukacji kulturalnej, politycznej i zorganizowała kilka projektów europejskich na szeroką skalę. Głównymi grupami docelowymi projektów organizacji są imigranci, osoby starsze, uczące się osoby dorosłe oraz kobiety. Więcej informacji: www.arbeitundleben.de

 

  • Imagine IC jest pionierem w promowaniu współczesnego dziedzictwa niematerilnego. Instytucja posiada siedzibę w Bijlmer, bardzo zróżnicowanej kulturowo dzielnicy w południowo-wschodnim Amsterdamie i zajmuje się dokumentowaniem życia członków społeczności miejskiej w średnim wieku. Razem z nimi Imagine IC organizuje wystawy i dyskusje na proponowane przez mieszkańców tematy . Opierając się na swojej działalności oraz powiązanych z nią zasobach materiałów wizualnych i dźwiękowych, Imagine IC stara się stworzyć koncepcję demokratycznego dziedzictwa i praktyki, oraz całościowego zrozumienia holenderskiej tożsamości kolektywnej. W partnerstwie w zakresie nauki Imagine IC będzie odpowiedzialna za prowadzenie platformy cyfrowej; ponadto, Imagine IC będzie także gospodarzem jednego z warsztatów organizowanych w Amsterdamie. Więcej informacji: www.imagineic.nl

 

 

Ten projekt został zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej. Projekt lub publikacja odzwierciedlają jedynie stanowisko ich autora i Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za umieszczoną w nich zawartość merytoryczną.

 

 

Zobacz także