facebook

Polsko-Brytyjski Okrągły Stół 2012

Polsko-Brytyjski Okrągły Stół to najważniejsze, nieformalne forum polsko-brytyjskie, w którym udział biorą czołowi politycy, dyplomaci, urzędnicy, intelektualiści oraz przedstawiciele biznesu i mediów z Polski i Wielkiej Brytanii. Poprzez dyskusję nad najważniejszymi problemami europejskimi i globalnymi projekt ma umocnić pozytywną opinię o Polsce w Wielkiej Brytanii, a także na forum europejskim, jako o kraju zaangażowanym, zdolnym do działania i posiadającym jasną wizję polityki zagranicznej.

 

Tegoroczna edycja została rozpoczęta poprzez otwarty wykład Uncertain Europe, Post-Western World? Debata z Prezydentem Aleksandrem Kwaśniewskim i Lordem Christopherem Pattenem odbyła się w Auli Collegium Novum Uniwersytetu Jagiellońskiego 10 maja 2012. Dalsza część obrad miała charakter eksperckich seminariów, podzielonych na następujące bloki tematyczne: 

 

  • Konsekwencje kryzysu gospodarczego i zmian instytucjonalnych
  • Rola innowacji i umiejętności w tworzeniu wzrostu w Europie
  • Pozycja Unii w kontekście wzrostu znaczenia krajów azjatyckich

 

W obradach 5 edycji Polsko-Brytyjskiego Okrągłego Stołu wzięli udział, m. in.: Włodzimierz Cimoszewicz, Aleksander Kwaśniewski, Jan Kulczyk, Andrzej Olechowski, Aleksander Smolar, Neal Ascherson, Timothy Garton Asch, Charles Grant, Robin Niblett.

 

 

 

 

Współorganizatorami spotkań byli: demosEUROPA – Centrum Strategii Europejskiej (Warszawa), European Studies Centre (Oksford), Chatham House (Londyn), Fundacja Unia&Polska (Warszawa) i Stowarzyszenie Willa Decjusza (Kraków).

 

Zobacz także