facebook

Ekoglass Festiwal 2010 – poplenerowa wystawa szkła artystycznego

10 lutego (czwartek), o godz. 18.00, w Willi Decjusza odbędzie się wernisaż poplenerowej wystawy Ekoglass Festiwal 2010. Na wystawie zaprezentowane zostaną prace dwunastu artystów z Czech, Polski i Słowacji, które powstały w czasie plenerów w historycznych ośrodkach hutnictwa szkła w Szklarskiej Porębie (PL) oraz Desnej (CZ). W wernisażu wezmą udział artyści czescy: Jakub Berdych, Jíří Šuhájek, Andrej Nèmeth, Oldřich Plíva i polscy: Mariusz Łabiński i Igor Wójcik. Ekspozycji towarzyszy film dokumentalny prezentujący proces powstawania eksponowanych dzieł w czasie obu plenerów.

 

W lipcu 2010 roku w Szklarskiej Porębie (PL) oraz w Desnej (CZ) – historycznych ośrodkach hutnictwa szkła na pograniczu Karkonoszy i Gór Izerskich, odbył się III Międzynarodowy Plener i Sympozjum Szkła Artystycznego „Ekoglass Festiwal 2010”. W Festiwalu obok artystów, hutmistrzów i technologów z Polski i Republiki Czeskiej, udział wzięli również twórcy ze Słowacji.

 

Festiwalowi przyświecała idea promocji sztuki szkła, propagowania ekologicznych sposobów jego produkcji, jak również chęć wymiany doświadczeń i zacieśnianie więzów pomiędzy środowiskami artystycznymi z Polski, Czech i Słowacji. Artyści, pracując w „Leśnej Hucie” w Szklarskiej Porębie w Polsce, jak również w Hucie Szkła „Martin Štefánek” w Desnej w Czechach, skupili się przede wszystkim na technikach hutniczych. Do wyrobu szklanych obiektów użyto szkła odpadowego, tzw. stłuczki szklanej. Powstałe dzieła sztuki są dowodem na to, że jest to dobry i szlachetny materiał, możliwy do użycia zarówno w cyklu przemysłowym, jak i artystycznym, którego zastosowanie daje efekty identyczne jak w tradycyjnym sposobie produkcji.

 

Artyści: dr Mariusz Łabiński, Igor Wójcik, Beata Damian-Speruda, dr Marta Sienkiewicz, Rafał Kaufhold (PL), Jakub Berdych, Jíří Šuhájek, Andrej Nèmeth, Oldřich Plíva (CZ), Martina Paljesková Pišková, Peter Ďuriš (SK). Gość Festiwalu: Marzena Krzemińska (PL). Kurator wystawy: dr Mariusz Łabiński.

 

Biogramy artystów

Informacje związane z „Festiwalem Ekoglass 2010” 

 

Koordynatorki projektu:

 

Anna Kowalska – ania@villa.org.pl

Katarzyna Trojanowska – kasia@villa.org.pl

 

Organizatorzy wystawy:

 

  • Ośrodek Kultury i Sztuki we Wrocławiu – Instytucja Kultury Samorządu Województwa Dolnośląskiego (PL),
  • Willa Decjusza w Krakowie (PL),
  • Czeskie Centrum w Warszawie (CZ),
  • Miasto Szklarska Poręba (PL),
  • Akademia Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu (PL),
  • Solidarność Polsko-Czesko-Słowacka (PL-CZ-SK)

 

Honorowy Patronat:

 

  • Bogdan Zdrojewski – Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego RP
  • prof. Václav Riedlbauch – Minister Kultury Republiki Czeskiej

 

Mecenat:

 

  • Rafał Jurkowlaniec – Wicemarszałek Województwa Dolnośląskiego
  • Grzegorz Sokoliński – Burmistrz Szklarskiej Poręby

Zobacz także