facebook

Wiedza o Holokauście i totalitaryzmach – nowy kierunek na UJ

Instytut Europeistyki i Centrum Badań Holokaustu Uniwersytetu Jagiellońskiego serdecznie zapraszają na studia II stopnia na kierunku europeistyka o nowej specjalności „Wiedza o Holokauście i totalitaryzmach”. Studia są ofertą skierowaną do absolwentów studiów licencjackich (I stopnia), którzy pragną kontynuować naukę w ramach studiów magisterskich (II stopnia), zainteresowanych: tematyką Holokaustu, funkcjonowaniem państw o totalitarnych reżimach (zwłaszcza III Rzeszy i faszystowskich Włoch), konsekwencjami uprzedzeń na tle wyznaniowym i etnicznym, analizą konfliktów etnicznych, politycznych, społecznych (w tym współczesnymi konfliktami międzynarodowymi), analizą ksenofobii, rasizmu i antysemityzmu w szerokiej perspektywie historycznej i porównawczej. Wszystko w bardzo atrakcyjnej oprawie zakładającej wykorzystanie środków audiowizualnych i multimedialnych. Oprócz przedmiotów kształcenia specjalnościowego w programie studiów znajdują się treści objęte kanonem studiów europeistycznych II stopnia. Absolwent otrzymuje tytuł zawodowy magistra europeistyki.

 

Zaletami prezentowanej specjalności są:

 

  • Unikalna oferta dydaktyczna w skali kraju, wzorowana na najlepszych programach nauczania o Holokauście, totalitaryzmach i ludobójstwach w Europie i na świecie
  • Wysoko wykwalifikowana kadra wykładowców, w tym także z innych uczelni w Polsce (m. in. z Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie) i ośrodków zagranicznych specjalizujących się w poruszanej tematyce
  • Program staży i praktyk studenckich realizowanych dzięki współpracy IE i CBH m.in. w: Państwowym Muzeum Auschwitz – Birkenau, Żydowskim Instytucie Historycznym, Centrum Badań nad Zagładą Żydów PAN, Fundacji Ochrony Dziedzictwa Żydowskiego, Muzeum Historii Żydów Polskich, Jewish Community Centre, Centrum Żydowskim w Oświęcimiu, Międzynarodowym Domu Spotkań Młodzieży w Oświęcimiu, Żydowskim Muzeum Galicja, Fundacji Krzyżowa, Fundacji Ośrodka Karta, Stowarzyszeniu im. Jana Karskiego w Kielcach, Stowarzyszeniu Otwarta Rzeczpospolita, Stowarzyszeniu Villa Decjusza
  • Bogaty program wymiany realizowanej w ramach programu Socrates – Erasmus (lista europejskich uczelni współpracujących z Instytutem Europeistyki i szczegółowe dane o warunkach wymiany na stronie:http://www.europeistyka.uj.edu.pl/main.php?id=85)
  • Szansa dołączenia do zespołów realizujących projekty w oparciu o granty dotyczące badań nad pamięcią Zagłady i doświadczeniem totalitaryzmów
  • Możliwość kontynuacji studiów dzięki prowadzonym przez Instytut Europeistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego studiom doktoranckim (III stopnia).
  • Warunki i tryb rekrutacji: Do podjęcia studiów upoważnione są osoby legitymujące się dyplomem ukończenia studiów wyższych (co najmniej licencjata) na dowolnym kierunku. Podstawą ustalenia listy rankingowej kandydatów są wyniki postępowania kwalifikacyjnego obliczone w oparciu o średnią ze studiów.

 

Uwaga!

W tym roku bez egzaminu wstępnego.

Szczegółowe informacje na ERK.

 

Szczegółowe informacje dotyczące sposobu ustalania wyników z poszczególnych elementów kryteriów kwalifikacji, a także wszystkie pozostałe informacje o zasadach kwalifikacji na studia II stopnia znajdują się na stronie internetowej www.rekrutacja.uj.edu.pl.

Zobacz także