facebook

Rusza Letnia Szkoła Wyszehradzka 2011

W poniedziałek 2 lipca rozpocznie się 11. edycja Letniej Szkoły Wyszehradzkiej. Inaugurację uświetni wspomnienie o Prezydencie Václavie Havlu wygłoszone przez Jana Lityńskiego, doradcę Prezydenta RP oraz debata Ambasadorów, która będzie podsumowaniem doświadczeń z Przewodnictw w Radzie Unii Europejskiej. W programie znajdą się zagadnienia stanowiące najbardziej aktualne wyzwania społeczne, polityczne i ekonomiczne poszczególnych krajów Europy, Grupy Wyszehradzkiej, a także problemy globalne.

 

Wśród nich m. in. stan liberalnych demokracji, nasilające się zjawiska korupcji, radykalizacja życia społecznego, perspektywy i priorytety współpracy wyszehradzkiej. Kryzys w strefie euro i jego konsekwencje dla rozwoju regionalnego, kwestie ekologii w stosunkach międzynarodowych, kształtowanie się i problemy społeczeństw wielokulturowych a także zagadnienia tożsamości i odrębności kulturowej, rola i miejsce mediów we współczesnym świecie. Wszystkie wydarzenia odbędą się w Willi Decjusza w Krakowie. Szczegółowy program dostępny na stronie: www.visegradsummerschool.org.

 

Po raz kolejny młodzi ludzie z Europy Środkowej i Wschodniej będą mieć okazję pogłębiać swoją wiedzę pod okiem wybitnych ekspertów i naukowców. Wśród nich znajda się Borys Tarsyuk, Magdalena Vašáryová, Jan Sechter, Maciej Szpunar, Martin Ehl, Lászlo Rajk, Michal Vašečka, Andrzej Szczerski i inni.

 

Szczególnie polecamy wydarzenia otwarte dla publiczności:

 

  • Uroczysta inauguracja 11. Letniej Szkoły Wyszehradzkiej (2 lipca 2012, godz. 10.30)
  • Visegrad Insight – prezentacja środkowoeuropejskiego magazynu opinii (3 lipca, godz. 12.00)
  • Zoom on Visegrad – wystawa fotograficzna oraz koncert (3 lipca, godz. 19.00)
  • Burning issues in regioni i Made in V4 – debaty poświęcone najbardziej aktualnym problemom krajów Grupy Wyszehradzkiej (4 i 6 lipca, od godz. 10.00)
  • Made in Visegrad – wykład o wspólnym dziedzictwie kulturowym i prezentacja projektów nurtu Urban Art z Polski i Słowacji (5 lipca, godz. 10.00)
  • Nowoczesne technologie a zrównoważony rozwój miasta – debata z udziałem przedstawicieli samorządu, firm i zaproszonych ekspertów (12 lipca, godz. 11.30)

 

 

 

 

Zobacz także