facebook

Dukaty Decjusza rozpoczęte

30 października 2014r. Stowarzyszenie Willa Decjusza rozpoczęło realizację programu Dukaty Decjusza popularyzującego wiedzę o ekonomii, historii i numizmatyce. Do udziału w tej niezwykłej „nocnej lekcji” historii zostali zaproszeni uczniowie z dziesięciu szkół podstawowych z Małopolski. Historia pieniądza od starożytności po współczesność, jego wartość oraz rola – to tylko wybrane tematy, o których z ekspertami rozmawiać będą uczniowie szkół podstawowych.

 

Eksperci i specjaliści z obszaru ekonomii i kultury zaprezentują m.in. rozwój ekonomii, politykę monetarną Polski i UE, numizmatykę oraz przedstawią epokę Renesansu i jego wybitnych przedstawicieli. Program będzie realizowany od 30 października do 28 listopada.

 

Eksperci:

 

Piotr Stanek jest adiunktem w Katedrze Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Doktorat uzyskał w Uniwersytecie Lille 1 (Francja) w 2007 roku broniąc pracę doktorską na temat efektywności podejmowania decyzji w bankach centralnych. Prowadził gościnne wykłady m.in. w Mołdawii (ASEM, Kiszyniów, 2007 r.), na Litwie (ISM, Wilno i Kowno, 2008 r.) we Francji (Uniwersytet Lille 1, 2004-7; ESC Brest-Bretagne 2008-12; France Business School 2013-14), w Austrii (Wirtschaftsuniversität Wien, 2013) oraz w Stanach Zjednoczonych (Grand Valley State University, 2009 i 2013, Roosevelt University Chicago, 2013). Jego badania naukowe i publikacje koncentrują się na tematyce podejmowania decyzji w bankach centralnych (w szczególności w Europejskim Banku Centralnym) oraz wokół problematyki globalnego kryzysu finansowego i gospodarczego a w konsekwencji zagrożenia stabilności zadłużenia publicznego peryferyjnych krajów strefy euro.

 

Adam Julian Zapała jest animatorem kultury, doktorantem w Wydziale Historycznym Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz pracownikiem Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk. Był dwukrotnym stypendystą programu Erasmus studiując w Universitat International de Catalunya w Barcelonie oraz odbywając praktyki w Archivo Historico Provincial de Santa Cruz de Tenerife w San Cristóbal de la Laguna. Jego główne zainteresowania badawcze koncentrują się wokół historii społecznej i gospodarczej Polski późnego średniowiecza.

 

Jakub Janus – asystent w Katedrze Makroekonomii Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, absolwent tej samej uczelni i słuchacz studiów doktoranckich. W latach 2010-2012 był stypendystą Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. W ramach stypendium zagranicznego studiował na Uniwersytecie w Mannheim (Niemcy). Przygotowuje pracę doktorską dotyczącą niekonwencjonalnej polityki pieniężnej głównych banków centralnych w okresie kryzysu. Jest ekspertem ekonomicznym Instytutu Kościuszki; współpracuje z Klubem Jagiellońskim. Jego zainteresowania naukowe i publikacje obejmują makroekonomię gospodarki otwartej, makroekonometrię, politykę gospodarczą, bankowość centralną, teorię ekonomii i współczesną myśl ekonomiczną.

 

Michał Majka – członek Krakowskiej Chorągwi Nadwornej. Uczestnik największych turniejów oraz inscenizacji bitew w całej Polsce. Reneactingiem historycznym w realiach przełomu XIV/XV wieku zajmuje się od 2005 roku. W grupie rekonstrukcyjnej Krakowskiej Chorągwi Nadwornej jest odpowiedzialny za szkolenie kondycyjne i techniczne nowicjuszy.

 

Kamila Steliga – absolwentka pedagogiki kulturalno-oświatowej i pedagogiki resocjalizacyjnej na Uniwersytecie Jagiellońskim. Ukończyła liczne kursy kwalifikacyjne i specjalistyczne z zakresu pracy z dziećmi i młodzieżą. Pracowała szkołach podstawowych, domach kultury, placówkach opiekuńczych i wychowawczych. Wieloletni kurator i asystent rodzinny. Autorka i realizatorka programów profilaktycznych dla dzieci.

 

 

Zdjęcia: Paweł Mazur

Publikacje:

 

 

 

Prezentacje:

 

• Od pieniądza pierwotnego do elektronicznego – historia i rola pieniądza od starożytności po współczesność

• Decius i Copernicus – polityka monetarna Królestwa Polskiego okresu Renesansu ilustrowana działalnością Justusa Decjusza i Mikołaja Kopernika

• Hej EURO! – polityka monetarna Polski i Unii Europejskiej

 

 

 

 

Finansowanie:

 

 

krakow Forum Dialogu (3)                                  log_nbp_napis

 

 

Patronat Honorowy:

 

 

 

malopolska_poziom                                     log_kurator

 

 

Marek Sowa – Marszałek Województwa Małopolskiego

Aleksander Palczewski – Małopolski Kurator Oświaty

 

 

 

Sponsorzy:

 

 

log_siemens_200                       logo_grupa_zue                      log_pzu_kwadrat

 

 

Partnerzy:

 

 

log_tauron_dystrybucja

 

 

Patroni medialni:

 

 

 

 

   log_radio_krakow                    log_bankier_pl_nowe                      a5_dziennik

 

 

log_miasto_dzieci                ModnyKrakow_logo_web_2012                 log_gazeta_finansowa

 log_yougo            log_czas_dzieci

 

Zobacz także