facebook

Piksel. Polsko-norweska platforma fotograficzna – warsztaty fotograficzne w Oslo

Po zakończonej w lipcu br. pierwszej części warsztatów fotograficznych realizowanych w Krakowie, rozpoczyna się ich część norweska. W trakcie kilkudniowego pobytu w Oslo uczestnicy projektu będą fotografować wybrane obiekty poprzemysłowe.

 

Powstałe prace zostaną zaprezentowane w formie wystawy w Galerii Stylo w Oslo, a później w Willi Decjusza, na podsumowującej projekt konferencji pt. Przemysłowa przestrzeń miasta. Dziedzictwo i innowacja”. Przedstawione fotografie zostaną opublikowane w towarzyszącym krakowskie wystawie katalogu (październik 2011).

 

Celem projektu jest promocja twórczości polskich i norweskich fotografów oraz zestawienie prac powstałych w wyniku eksperymentalnych warsztatów z debatą na temat miast kreatywnych prowadzoną w kontekście społecznym, antropologicznym i kulturowym. Zetknięcie się artystów norweskich z polską rzeczywistością poprzemysłową oraz polskich z doświadczeniami norweskimi da wyraz nowatorskim interpretacjom opuszczonych miejsc będących niewykorzystaną spuścizną ery przemysłowej, będzie również w dłuższej perspektywie inspiracją dla osób zajmujących się strategicznym rozwojem miast.

 

Koordynator:

Katarzyna Trojanowska

Zobacz także