facebook

Szkolenia dla młodych menedżerów kultury VACuM – nabór przedłużony do niedzieli 18 czerwca!

Trwa rekrutacja do drugiej edycji Wyszehradzkiej Akademii Zarządzania Kulturą. Projekt adresowany jest do młodych menedżerów kultury pracujących w instytucjach publicznych i prywatnych oraz w organizacjach pozarządowych w krajach Grupy Wyszehradzkiej i Partnerstwa Wschodniego.

 

 

 

 

VACuM to roczny cykl szkoleniowy obejmujący dwie 8-dniowe sesje szkoleniowe (6-13 września 2017 w Bratysławie i 17-24 marca 2018 we Lwowie) oraz 4-dniowe Seminarium Dyplomowe (27-30 maja 2018 w Krakowie).

 

1 maja rusza rekrutacja do drugiej edycji Wyszehradzkiej Akademii Zarządzania Kulturą. VACuM to międzynarodowa inicjatywa edukacyjna oparta na współpracy Stowarzyszenia Willa Decjusza z Marcel Hicter Association for Cultural Democracy z Brukseli oraz z partnerami wspierającymi z Czech, Węgier, Słowacji, Armenii, Gruzji, Mołdawii i Ukrainy. Projekt adresowany jest do młodych menedżerów kultury pracujących w instytucjach publicznych i prywatnych oraz w organizacjach pozarządowych w krajach Grupy Wyszehradzkiej i Partnerstwa Wschodniego. Projekt jest finansowany ze środków Międzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego.

 

VACuM to roczny cykl szkoleniowy obejmujący dwie 8-dniowe sesje szkoleniowe (6-13 września 2017 w Bratysławie i 17-24 marca 2018 we Lwowie) oraz 4-dniowe Seminarium Dyplomowe (27-30 maja 2018 w Krakowie).

 

Kandydaci powinni posiadać podstawową wiedzę na temat europejskich, narodowych i regionalnych polityk sektorowych oraz min. dwuletnie doświadczenie w zarządzaniu projektami kulturalnymi lub artystycznymi skierowanymi do społeczności lokalnych i/lub międzynarodowych, a także bardzo dobrą znajomość języka angielskiego. Do udziału zaprosimy 20 osób z kwalifikujących się krajów: Czechy, Polska, Słowacja, Węgry, Armenia, Azerbejdżan, Białoruś, Gruzja, Mołdawia i Ukraina. Wyboru dokona międzynarodowy panel ekspertów w oparciu o ocenę kwalifikacji i doświadczenia zawodowego, a także jakości projektu przedłożonego przez kandydata. Zgłoszenia należy dokonać poprzez formularz aplikacyjny dostępny na stronie: www.vacum.eu.

Termin składania aplikacji upływa 18 czerwca 2017.

 

Program Akademii obejmować będzie aktualne zagadnienia gospodarcze, polityczne i społeczne Europy, służąc pogłębieniu wiedzy w dziedzinie kreowania i wdrażania polityki społecznej, ekonomicznej i kulturalnej oraz rozwojowi kompetencji menedżerskich w obszarze zarządzania sprawami lokalnymi i współpracy międzynarodowej. Projekt przyczyni się także do nawiązania i wzmocnienia współpracy pomiędzy uczestnikami z Grupy Wyszehradzkiej oraz z krajów Partnerstwa Wschodniego i powstania wspólnych przedsięwzięć w przyszłości.

 

Udział w VACuM (udokumentowany certyfikatem), stanowić będzie potwierdzenie poziomu wiedzy w zakresie stanowienia polityk sektorowych i kompetencji w obszarze zarządzania. Może okazać się wartością dodaną przy ubieganiu się o pracę lub umożliwić absolwentom prowadzenie własnych firm wspierających transformacje systemowe i reformy w swoich krajach.

 

 Więcej informacji na stronie projektu: www.vacum.eu

 

 

Organizator:

 

Stowarzyszenie Willa Decjusza

 

 

Współorganizator:

 

Association Marcel Hicter

 

 

Fundator:

 

Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki

 

 

 Partnerzy:

 

Association Marcel Hicter for Cultural Democracy ( Belgia)

Bratislava International School of Liberal Arts (Słowacja)

Cultural Industries Association (Ukraina)

Arts and Theatre Institute (Czechy)

European Cultural Foundation Budapest (Wegry)

Public Advocacy (Gruzja)

ExStereo (Moldawia)

Theatre for Changes (Armenia)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zobacz także