facebook

„George Sand – Fryderyk Chopin”. Stypendia dla artystów

„Program rezydencji George Sand – Fryderyk Chopin“ obejmuje dziesięciotygodniowy pobyt w Pałacu Genshagen pod Berlinem dla artystów reprezentujących różne dziedziny sztuki (literatura, muzyka, sztuki plastyczne, teatr, sztuki medialne).

 

 

 

 

 

I. Informacje ogólne

 

„Program rezydencji George Sand – Fryderyk Chopin“ obejmuje dziesięciotygodniowy pobyt w Pałacu Genshagen pod Berlinem dla artystów reprezentujących różne dziedziny sztuki (literatura, muzyka, sztuki plastyczne, teatr, sztuki medialne). Program ma charakter trójstronny, w rezydencji uczestniczą każdorazowo trzej artyści, jeden z Polski, jeden z Niemiec i jeden z Francji. Pod koniec projektu artyści przedstawią wyniki swojej wspólnej pracy w ramach prezentacji zwanej „work in progress”.

 

Program ma na celu umożliwienie artystom wymiany myśli, inspiracji oraz kreatywne tworzenie sztuki ponad granicami. Pobyt stypendialny będzie miał charakter warsztatu, podczas którego będą mogły powstać nowe prace wzbogacające polsko-niemiecko-francuską współpracę na płaszczyźnie artystycznej oraz społecznej.

 

Fundacja mieści się w Pałacu Genshagen, rezydencja związana jest zatem z tym miejscem. Artyści będą mieli do swojej dyspozycji profesjonalne pracownie artystyczne oraz wygodne apartamenty. Otoczenie starego przypałacowego parku będzie z pewnością atrakcyjnym miejscem inspiracji. Miejscowość Genshagen leży około 25 km na południe od Berlina.

 

Naszymi partnerami są Willa Decjusza z Krakowa oraz Théâtre des Bernardines z Marsylii (Francja). Obie instytucje partnerskie są również współautorami programu, zajmującymi się dalszym opracowaniem oraz późniejszą ewaluacją. Program rezydencji jest współfinansowany przez Pełnomocnika Rządu Federalnego ds. Kultury i Mediów (BKM).

 

Fundacja Genshagen

 

Według statutu Fundacja ma za zadanie „wspierać porozumienie między narodami i dialog w dziedzinie polityki, gospodarki, nauki i kultury w celu pogłębienia francusko-niemieckiej współpracy w Europie, w szczególności ze wschodnimi sąsiadami.” Fundacja Genshagen została założona na podstawie prawa cywilnego, posiada osobowość prawną i prowadzi działalność pożytku publicznego. Fundatorami są Kraj Związkowy Brandenburgia oraz Rząd Republiki Federalnej Niemiec, reprezentowany przez Pełnomocnika Rządu Federalnego ds. Kultury i Mediów. Środki Fundacji mogą być przeznaczane jedynie na realizację własnych celów operacyjnych.

 

Fundacja Genshagen angażuje się w dialog obywatelski między Niemcami i Francuzami, coraz intensywniej włączając w zakres swych działań współpracę z Polską. Wraz z partnerami krajowymi i zagranicznymi organizuje w tym celu konferencje i seminaria oraz realizuje projekty kulturalne i młodzieżowe w ramach pracy dwóch działów: „Upowszechniania kultury i sztuki w Europie” i „Dialogu Europejskiego”.

 

Ponadto Fundacja posiada wiele powiązań z partnerami z Niemiec i zagranicy. Umożliwia to współpracę i wymianę doświadczeń osób z różnych kręgów społecznych i kulturowych, wzbogacając tym samym dialog europejski.

 

Trójkat Weimarski

 

Nawiązując do idei „Trójkąta Weimarskiego“ – zinstytucjonalizowanej wymiany pomiędzy rządami, będącej efektem spotkania ministrów spraw zagranicznych Polski, Francji i Niemiec w 1991 roku – Fundacja Genshagen coraz częściej uwzględnia w swojej działalności polskiego sąsiada. Podczas trójstronnych spotkań rozwija się bogata i owocna dyskusja.

 

Program rezydencji

 

Idea programu rezydencji dla artystek i artysów z Polski, Niemiec i Francji powstała podczas Roku Chopinowskiego 2010. Pomysłodawcami byli Bernd Neumann, Pełnomocink Rządu Federalnego ds. Kultury i Mediów oraz Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Bogdan Zdrojewski. Relacje miłosne i twórcze między George Sand i Fryderykiem Chopinem są idealnym przykładem wzajemnej inspiracji oraz kreatywnego procesu twórczego, ponieważ każdy z artystów odnosił sukcesy w innej dziedzinie.

 

Zarówno Chopin jak i Sand są dziś uważani za prekursorów czasów, w których żyli. Na początku XIX wieku George Sand publikowała swoje powieści pod męskim pseudonimem. Była wyemancypowaną pisarką, piętnującą społeczne niesprawiedliwości. Znana z ekscentrycznego zachowania, prowadziła życie osoby niezależnej, przekraczając społeczne konwenanse. Twórczość Chopina, genialnego pianisty i kompozytora, cechuje niesamowita wrażliwość artystyczna oraz umiejętność czerpania wzorców nie tylko z wielkich kompozytorów jak Haydn, Mozart lub Bach, lecz głównie z polskiej muzyki ludowej. Chopinwoskie „polonezy” oraz „mazurki” weszły na stałe do światowego kanonu muzyki klasycznej. Związek Sand i Chopina trwał 10 lat.

 

Przez swój trójstronny charakter program rezydencji „George Sand – Fryderyk Chopin“ stanowi projekt jedyny w swoim rodzaju. Oferuje on wybranym artystkom i artystom możliwość transgranicznego eksperymentu artystycznego.

 

Od kandydatów oczekujemy chęci i odwagi do:

 

 • współpracy z innymi stypendystkami/stypendystami
 • odkrywania miejscowości Genshagen, jej historii oraz możliwości
 • zainteresowania działalnoscią Fundacji Genshagen, jej publicznością oraz pracownikami
 • ewentualnej pracy jako „artysta-wspólnik” (tzw.„artiste associé“) w dziale Fundacji „Upowszechnianie kultury i sztuki w Europie“.

II. Wymogi

 

Szukamy artystek i artystów reprezentujących różne dziedziny sztuki (literatura, muzyka, sztuki plasytczne, teatr, sztuki medialne) z Polski, Niemiec i Francji, którzy

 

 • posiadają ukształtowany profil artystyczny i wyrażają chęć dalszego interdyscyplinarnego dokształcania się,
 • zwracają uwagę na aktualne wydarzenia społeczne i polityczne,
 • są zainteresowani pojęciem i upowszechnianiem sztuki w kontekście społecznym
 • są otwarci na współpracę z innymi artystkami i artystami,
 • są otwarci na poznawanie miejscowości Genshagen oraz programu Fundacji,
 • są skłonni do rozważań na temat myśli przewodniej polsko-niemiecko-francuskiego stypendium oraz relacji miłosnych i artystycznych między Fryderykiem Chopinem a George Sand.

 

 

Znajomość języków – wymagana jest dobra znajomość dwóch z trzech języków (polski, niemiecki, francuski).

 

 

III. Fundacja Genshagen oferuje:

 

 • jednorazowo 2.500 Euro + opłatę materiałów do pracy (cena do uzgodnienia)
 • koszty podróży (przyjazd i powrót)
 • zakwaterowanie w komfortowych apartamentach z aneksem kuchennym; laboratoria/pracownie (do uzgodnienia)
 • profesjonalną opiekę organizacyjną oraz artystyczne konsultacje na miejscu
 • uroczyste zakończenie projektu we współpracy z Fundacją Genshagen, Institut Français oraz Instytutem Polskim w Berlinie. Możliwe są również dodatkowe imprezy podczas rezydencji.

Stypendystki i stypendyści będą mieli możliwość pracowania jako wspólnicy („artiste associé“). wspomagając działalność Fundacji Genshagen podczas trójstronnych projektów.

 

IV. Formalności:

 

Kryteria wyboru

Zostanie rozpisany konkurs, decyzję podejmie trójstronna komisja

 

Czas trwania rezydencji

4 września – 13 listopada 2011 r.

 

Termin składania aplikacji

1 czerwca 2011 (liczy się data stempla pocztowego)

 

Forma aplikacji

Prosimy przesłać formularz aplikacyjny >>> oraz załączniki w wersji elektronicznej oraz pocztą

 

Zgłoszenia oraz szczegółowe informacje:

Katarzyna Renes

kasiarenes@villa.org.pl

tel: 0048 12 425 36 38 w.180

fax: 0048 12 425 36 63

Zobacz także