facebook

Stypendium Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego na badanie sieci ICORN

Z radością informujemy, że Kierownik Biura Literackiego, Małgorzata Różańska-Braniecka, otrzymała na II połowę roku 2014 stypendium na projekt badawczy pt. Katalog dobrych praktyk zarządzania pobytami stypendialnymi dla artystów na przykładzie ICORN. Ma on na celu rozwój kadr kultury w kraju i zagranicą oraz rozpowszechnianie dobrych praktyk w zarządzaniu pobytami stypendialnymi dla artystów.

 

 

 

W ramach projektu pani Różańska odbędzie wizyty studyjne w 4 miastach należących do sieci ICORN (Bruksela, Stavanger, Barcelona, Meksyk), gdzie przeprowadzi szereg wywiadów z koordynatorami stypendiów, stypendystami oraz lokalnymi partnerami. Ponadto w formie elektronicznej przeprowadzi ona również badania w pozostałych 35 miastach należących do sieci.  Na podstawie uzyskanych danych, Małgorzata Różańska planuje sporządzić katalog dobrych praktyk w zarządzaniu programami artists-in-residence, który będzie mógł służyć innym koordynatorom w kraju I zagranicą.

 

Zrealizowano w ramach stypendium Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

 

logo_mkidn_6490

Zobacz także