facebook

Inwentaryzacja Pałacu Fredrów w Beńkowej Wiszni (Ukraina)

Zapraszamy na wystawę „Ochrona dziedzictwa kulturowego na terenach Wołynia, Ziemi Lwowskiej, Podola i Huculszczyzny”, której otwarcie odbędzie się 17 marca o godz. 17.30 w Instytucie Historii Architektury i Konserwacji Zabytków Wydziału Politechniki Krakowskiej przy ul. Kanoniczej 1. Na wystawie, miedzy innymi, prezentowane będą prace inwentaryzacyjne Pałacu Fredrów w Beńkowej Wiszni. I etap inwentaryzacji Pałacu Fredrów zrealizowany został ze środków finansowych Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, koordynatorem prac było Stowarzyszenie Willa Decjusza we współpracy z Wydziałem Architektury PK.

Zobacz także