facebook

Bezgraniczni Ludzie – Międzynarodowa Konferencja

Konferencja Bezgraniczni Ludzie to wspólna inicjatywa Stowarzyszenia Willa Decjusza w Krakowie oraz Biura Wysokiego Komisarza Narodów Zjednoczonych ds. Uchodźców w Polsce. To równocześnie kontynuacja cyklu prestiżowych konferencji poświęconych Idei Wolności organizowanych przez Stowarzyszenie od 2005 r. Organizując naszą konferencję w przeddzień 60 rocznicy przyjęcia Konwencji dotyczącej statusu uchodźców i 50 rocznicy podpisania Konwencji o ograniczaniu bezpaństwowości, pragniemy zadedykować ją wybitnemu Norwegowi Fridtjofowi Nansenowi, pierwszemu Komisarzowi Ligii Narodów ds. Uchodźców, który stał się symbolem pomocy humanitarnej na całym świecie.

 

Konferencja poświęcona będzie „bezgranicznym ludziom” – tym wyrzuconym ze swojej ziemi lub zmuszonym do ucieczki w obawie przed prześladowaniem oraz tym, którzy jak Fridtjof Nansen lub Sergio Vieira de Mello, próbują tworzyć rozwiązania oraz pomagać uchodźcom i bezpaństwowcom w znalezieniu bezpiecznego schronienia i rozpoczęciu nowego, zwykłego życia. Wydarzenie zgromadzi wybitnych intelektualistów, polityków i ekspertów, którzy podejmą próbę opisu politycznych i kulturowych źródeł konfliktów oraz warunków i kontekstów niesienia pomocy humanitarnej. Wspólnie z uczestnikami konferencji, przedstawicielami świata nauki, społeczeństwa obywatelskiego i mediów, będziemy także starali się znaleźć odpowiedzi na pytania dotyczące możliwych działań w obszarze praw człowieka i uchodźców.

 

Specjalnym wydarzeniem konferencji będzie uroczystość wręczenia Polskiej Nagrody imienia Sergio Vieira de Mello, Wysokiego Komisarza NZ ds. Praw Człowieka (2002-2003), przyznawanej po raz ósmy osobom i organizacjom pozarządowym za ich działania na rzecz pokojowego współistnienia i współdziałania społeczeństw religii i kultur.

 

Na program konferencji składają się wykłady, prezentacje i dogłębne analizy przedstawiane przez międzynarodowych ekspertów oraz debaty i sesje dyskusyjne otwarte dla przedstawicieli środowisk akademickich, politycznych i kulturalnych, organizacji pozarządowych, administracji publicznej oraz mediów. Udział w konferencji jest bezpłatny. Obowiązują zgłoszenia, które przyjmujemy do dnia 7 października 2011.

 

 

 

Honorowy patronat:

 

  • Ambasador Federacyjnej Republiki Brazylii w Polsce
  • Ambasador Królestwa Szwecji w Polsce
  • Wysoki Komisarz NZ do spraw Uchodźców

 

 

Współpraca:

 

  • Kancelaria Prezydenta RP
  • Departament Narodów Zjednoczonych i Praw Człowieka MSZ
  • Konsulat Generalny Stanów Zjednoczonych w Krakowie
  • Instytut Pamięci Narodowej
  • Rzecznik Praw Obywatelskich
  • Fundacja Kultury Chrześcijańskiej Znak

 

 

log_forum_pl

 

Zobacz także