facebook

Szkoła Praw Człowieka i Wielokulturowości

Międzynarodowa Szkoła Praw Człowieka i Wielokulturowości jest głównym wydarzeniem rocznego programu edukacyjnego Nasza Europa, jednego z najwaęniejszych polskich programów w obszarze praw człowieka, którego inicjatorem i realizatorem jest Stowarzyszenie Willa Decjusza. Celem projektu jest podniesienie świadomości na temat roli tolerancji i praw człowieka w kontekście bieżącej sytuacji społecznej w Polsce (problemy obecnych mniejszości) oraz przyszłej (w związku ze spodziewanym napływem fali imigracji zarobkowej do Polski). Zapraszamy na uroczystość otwarcia Szkoły, środa 30 kwietnia br. godz.16.00.

 

W zajęciach Szkoły udział wezmą gimnazjaliści z Małopolski i Podkarpacia, przedstawiciele mniejszości narodowych i etnicznych (Słowacy, Romowie, Ukraińcy, Łemkowie) oraz polonijna młodzież ze Słowacji i Norwegii. Program Szkoły obejmuje organizację warsztatów, debat i dyskusji związanych z prawami człowieka i koniecznością ich przestrzegania oraz zagadnienia związane z funkcjonowaniem wielokulturowego społeczeństwa. W ramach Szkoły odbędzie się również dyskusja na temat zawartości specjalnego, młodzieżowego serwisu www służącego wzajemnemu poznawaniu się młodzieży z różnych kręgów kulturowych i etnicznych oraz koordynacji wysiłków na rzecz przestrzegania praw człowieka.

 

Ten nowatorski w skali całej Polski projekt ma służyć zarówno promocji kultur, jak i budowaniu szeroko rozumianej współpracy opartej na szacunku dla drugiego człowieka.

 

Wizyta w Radiu Kraków – reporterska wprawka (plik wav, 8MB)

 

Uczestnicy:

 

Gimnazjum w Maruszynie (Mniejszość Romska)

Gimnazjum nr 1 Krempachach (Mniejszość Słowacka)

Gimnazjum w Uściu Gorlickim (Mniejszość Łemkowska i Mniejszość Ukraińska)

Gimnazjum w Gorlicach (Mniejszość Łemkowska i Mniejszość Ukraińska)

Gimnazjum w Jasienicy Rosielnej

Gimnazjaliści ze Słowacji

Gimnazjaliści z Norwegi

Laureat II miejsca konkursu literackiego „(Nie)zwykła przyjaźń”

PROGRAM

 

30 kwietnia 2008 – środa

Każdy inny, a jednak podobni

 

16.00 – 16.15

Uroczyste otwarcie Szkoły

Powitanie: Aleksander Koj – Przewodniczący Zarządu Stowarzyszenia Willa Decjusza

Elżbieta Mirga – Pełnomocnik Wojewody ds. Mniejszości Narodowych i Etnicznych

Józef Wojas – Starszy Wizytator Kuratorium Oświaty w Limanowej

 

16.15 – 18.30

Każdy inny, a jednak podobni – warsztaty integracyjne +

tworzenie plakatów grup; (wszyscy uczestnicy oraz opiekunowie)

prowadzenie:

Malina Baranowska – Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej w Warszawie

Elżbieta Kielak – Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej w Warszawie

Marta Siciarek – Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej w Warszawie

 

19.30 – 20.15

Mapy kultury – prezentacja plakatów przygotowanych podczas warsztatów;

(wszyscy uczestnicy + opiekunowie)

prowadzenie:

Malina Baranowska – Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej w Warszawie

Elżbieta Kielak – Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej w Warszawie

Marta Siciarek – Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej w Warszawie

 

1 maja 2008 – czwartek

Wielokulturowość i etniczność

 

9.00 – 11.15

Bogactwo różnorodności – warsztaty cz.1 – praca w trzech grupach

gr I – Malina Baranowska – Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej w Warszawie

gr II – Elżbieta Kielak – Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej w Warszawie

gr III – Marta Siciarek – Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej w Warszawie

 

11.30 – 14.00

Tożsamość dwukulturowa – warsztaty cz.2 – praca w trzech grupach

gr I – Malina Baranowska – Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej w Warszawie

gr II – Elżbieta Kielak – Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej w Warszawie

gr III – Marta Siciarek – Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej w Warszawie

 

15.00 – 18.00

Szlakiem Legend Krakowskich – wycieczka na Kopiec Kościuszki

 

18.00

Spotkanie z kulturą kurdyjską – Dwór w Tomaszowicach

 

2 maja – piątek

Przenikanie kultur

 

9.00- 13.00

Droga Królewska

Zwiedzanie Krakowa: Wawel, Rynek Główny, Colegium Maius,

Brama, Floriańska, Barbakan

 

16.00 – 18.00

wizyta w Radiu Kraków – prowadzenie redaktor Tomasz Müller

 

18.30 – 20.00

integracja.com.pl – zajęcia w podgrupach – opracowywanie propozycji zawartości

stron www portalu dla młodzieży poświęconego problematyce przestrzegania praw człowieka oraz dialogu międzykulturowego

prowadzenie:

Dorota Żaba – Międzywydziałowy Instytut Bioetyki PAT w Krakowie

Łukasz Łuszczyński – informatyk

 

3 maja 2008 – sobota

Wokół Praw Człowieka

 

9.00 – 12.00

Wokół Praw Człowieka – symulacja – gry w plenerze

(wszyscy uczestnicy oraz opiekunowie)

gr I – Malina Baranowska – Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej w Warszawie

gr II – Elżbieta Kielak – Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej w Warszawie

gr III – Marta Siciarek – Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej w Warszawie

 

12.15 – 14.00

FREE2CHOOSE. Granice Wolności – film i dyskusja

(wszyscy uczestnicy oraz trenerki)

 

15.00 – 17.00

Prezentacja założeń portalu internetowego dla młodzieży

prowadzenie:

Dorota Żaba – Międzywydziałowy Instytut Bioetyki PAT w Krakowie

Łukasz Łuszczyński – informatyk

 

17.00 – 17.30

Zakończenie i wręczenie dyplomów

17.30 – 18.30

Bachtale ciawe (Szczęśliwe dzieci) – występ zespołu romskiego

 

4 maja – niedziela

Wyjazd uczestników

 

8.00 -8.30

Wyjazd uczestników

 

NASZA EUROPA – projekt edukacyjny na rzecz promocji praw człowieka i tolerancji w Polsce >>>

listopad 2007 – październik 2008

 

Partnerzy:

 •  
 • British Council Biuro w Krakowie
 • Instytut Europeistyki UJ
 • Instytut Politologii Akademii Pedagogicznej
 • Fundacja Kultury Chrześcijańskiej ZNAK,
 • Korporacja Samorządowa im. Józefa Dietla
 • Association for International Affairs
 • Center for the Research of Ethnicity and Culture
 • Centre for Development and the Environment at University of Oslo.
 •  

Honorowy patronat

 

 • Marek Nawara, Marszałek Województwa Małopolskiego
 • Józef Rostworowski, Małopolski Kuratora Oświaty

 

Zobacz także