facebook

Apel Grupy Zagranica ws. sytuacji humanitarnej na terenie prowincji Kirkuk i irackiego Regionu Kurdystanu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Warszawa, 24 października 2017 r.
Szanowna Pani Beata Szydło Prezes Rady Ministrów RP

 

 

APEL GRUPY ZAGRANICA 

WS. SYTUACJI HUMANITARNEJ NA TERENIE PROWINCJI KIRKUK I IRACKIEGO REGIONU KURDYSTANU

 

Organizacje pozarządowe zrzeszone w Grupie Zagranica wyrażają swoje głębokie zaniepokojenie rozwojem sytuacji w Kurdystanie i zwracają się do Rządu RP oraz Parlamentu RP z apelem o podjęcie natychmiastowych działań w celu zapobieżenia rozwojowi konfliktu militarnego i katastrofie humanitarnej w irackim Regionie Kurdystanu i na tak zwanych obszarach spornych.

 

Podjęte w ostatnich dniach działania sił militarnych oraz szyickiej milicji Hashd ash-Shaabi objęły m.in. prowincję Kirkuk, Shingal oraz Khanaqin i niosą ze sobą ryzyko wywołania nowej fali uchodźczej oraz zakłócenia bądź zaprzestania działalności obozów dla uchodźców, co doprowadzić może do kryzysu humanitarnego na niespotykaną skalę.

 

Obecnie, na terenie Kurdystanu w 13 obozach dla uchodźców przebywa 1,8 miliona osób, które szukały w tym regionie schronienia od 2014 roku. Są to uchodźcy wojenni z Syrii, prześladowani w Iraku chrześcijanie, jezydzi, którzy padli ofiarą ludobójstwa ze strony tzw. Państwa Islamskiego oraz ogromne rzesze ludzi uciekających przez terrorem ISIS. Teraz do grup uchodźczych mogą dołączyć sami Kurdowie.

 

Pytanie o bezpieczeństwo wszystkich mieszkańców Regionu oraz dalsze funkcjonowanie obozów dla uchodźców pozostaje pytaniem, na które tylko międzynarodowe solidarne działanie może przynieść pożądaną odpowiedź: wygaszenie działań militarnych i ustabilizowanie sytuacji wewnętrznej. To zapewni bezpieczeństwo zarówno uchodźcom przebywającym w obozach, jak i samym mieszkańcom Kurdystanu oraz tzw. obszarów spornych.

 

Apelujemy do Rządu i Parlamentu RP, aby Polska należąca do grona krajów, które mogą zainicjować działania służące pokojowi i bezpieczeństwu na świecie, podjęła wszelkie możliwe kroki służące wygaszeniu działań militarnych w celu zapobieżenia nowej fali uchodźctwa i umożliwienia dalszego prowadzenia obozów uchodźczych w Regionie Kurdystanu.

 

Apelujemy także o pilne wysłanie pomocy humanitarnej oraz aktywny udział w międzynarodowych mechanizmach pokojowego rozwiązania kwestii spornych i wspierania uchodźców na tym terenie oraz deklarujemy gotowość do współpracy przy tworzeniu efektywnego systemu niesienia pomocy osobom narażonym na niebezpieczeństwo w tym regionie.

 

W imieniu Grupy Zagranica

Jan Bazyl

Dyrektor Wykonawczy Grupy Zagranica

 

List powstał z inicjatywy Stowarzyszenia „Willa Decjusza” – organizacji członkowskiej Grupy Zagranica.

Kontakt: dr Danuta Glondys, Pełnomocnik Zarządu ds. Międzynarodowych

Stowarzyszenie Willa Decjusza, email: dglondys@villa.org.pl, tel.: 509647307

 

Pełna wersja dokumentu: Apel – pismo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zobacz także