facebook

Dukaty Decjusza rozpoczęte

Historia pieniądza od starożytności po współczesność, jego wartość oraz rola – to tylko wybrane tematy, o których z ekspertami rozmawiać będą uczniowie szkół podstawowych. 28 października 2013 Stowarzyszenie Willa Decjusza rozpoczęło realizację programu Dukaty Decjusza popularyzującego wiedzę o ekonomii, historii i numizmatyce, do którego zaprosiło uczniów z dziesięciu szkół podstawowych z Małopolski.

 

Zajęcia prowadzą eksperci i specjaliści z obszaru ekonomii i kultury, którzy zaprezentują m.in. rozwój ekonomii, politykę monetarną Polski i UE, numizmatykę oraz przedstawią epokę Renesansu i jego wybitnych przedstawicieli. Program będzie realizowany od 28 października do 4 grudnia.

 

 

 

 

Eksperci:

 

Piotr Stanek – adiunkt w Katedrze Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Doktorat uzyskał w Uniwersytecie Lille 1 (Francja) w 2007 roku broniąc pracę doktorską na temat efektywności podejmowania decyzji w bankach centralnych. Prowadził gościnne wykłady m.in. w Mołdawii (ASEM, Kiszyniów, 2007 r.), na Litwie (ISM, Wilno i Kowno, 2008 r.) we Francji (Uniwersytet Lille 1, 2004-7; ESC Brest-Bretagne 2008-12) oraz w Stanach Zjednoczonych (Grand Valley State University, 2009 i 2013, Roosevelt University Chicago, 2013). Jego badania naukowe i publikacje koncentrują się na tematyce podejmowania decyzji w bankach centralnych (w szczególności w Europejskim Banku Centralnym) oraz wokół problematyki globalnego kryzysu finansowego i gospodarczego, który rozpoczął się w 2007 r.

 

Adam Julian Zapała – doktorant Wydziału Historycznego Uniwersytetu Jagiellońskiego. Dwukrotny stypendysta programu Erasmus: półroczne studia na Universitat International de Catalunya w Barcelonie, trzymiesięczne praktyki w Archivo Historico Provincial de Santa Cruz de Tenerife w San Cristóbal de la Laguna. Animator kultury prowadzący warsztaty dla dzieci i młodzieży w Muzeum Narodowym w Krakowie i Wydawnictwie Bona. Główne zainteresowania badawcze: historia społeczna i gospodarcza Polski późnego średniowiecza.

 

Jakub Janus – asystent w Katedrze Makroekonomii Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, absolwent tej samej uczelni i słuchacz studiów doktoranckich. W latach 2010-2012 był stypendystą Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. W ramach stypendium zagranicznego studiował na Uniwersytecie w Mannheim (Niemcy). Przygotowuje pracę doktorską dotyczącą niekonwencjonalnej polityki pieniężnej głównych banków centralnych w okresie kryzysu. Jest ekspertem ekonomicznym Instytutu Kościuszki; współpracuje z Klubem Jagiellońskim. Jego zainteresowania naukowe i publikacje obejmują makroekonomię gospodarki otwartej, makroekonometrię, politykę gospodarczą, bankowość centralną, teorię ekonomii i współczesną myśl ekonomiczną.

 

Michał Majka – członek Krakowskiej Chorągwi Nadwornej. Uczestnik największych turniejów oraz inscenizacji bitew w całej Polsce. Reneactingiem historycznym w realiach przełomu XIV/XV wieku zajmuje się od 2005 roku. W grupie rekonstrukcyjnej Krakowskiej Chorągwi Nadwornej jest odpowiedzialny za szkolenie kondycyjne i techniczne nowicjuszy.

 

Kamila Steliga – absolwentka pedagogiki kulturalno-oświatowei i pedagogiki resocjalizacyjnej na Uniwersytecie Jagiellońskim. Ukończyła liczne kursy kwalifikacyjne i specjalistyczne z zakresu pracy z dziećmi i młodzieżą. Pracowała szkołach podstawowych, domach kultury, placówkach opiekuńczych i wychowawczych. Wieloletni kurator i asystent rodzinny. Autorka i realizatorka programów profilaktycznych dla dzieci.

 

Publikacje:

 

 

Prezentacje:

 

 

 

 

 

Finansowanie:

 

 

krakow Forum Dialogu (3)                                  log_nbp_napis 

 

 

Patronat Honorowy:

 

 

malopolska_poziom                                     log_kurator

 

Marek Sowa – Marszałek Województwa Małopolskiego

Aleksander Palczewski – Małopolski Kurator Oświaty

 

    

 

Fundatorzy nagród:

 

 

log_tauron_dystrybucja                             logo PZU

 

 

 

Patroni medialni:

 

   log_radio_krakow                    log_bankier                      log_czas_dzieci

 

 

 

log_miasto_dzieci                                  ModnyKrakow_logo_web_2012

 

 

Zobacz także