facebook

Nawigacja nowych szans dla wolności słowa

Najbliższej jesieni uruchomiona zostanie nowa sieć zrzeszająca członków Międzynarodowej Sieci Miast Uchodźstwa (ICORN) w regionie Morza Bałtyckiego. Celem Anchoring ICORN in the Baltic Sea Region jest rozbudowanie programów udostępniania wiedzy, zaczynając od następujących instytucji: Cultural Industries Association (Lwów/Ukraina), the House of Free Speech (Växjö/Szwecja), Krakowskie Biuro Festiwalowe (Kraków/Polska), Publishers’ Forum (Lwów/Ukraina), Stowarzyszenie Willa Decjusza (Kraków/Polska). 

 

„Idea projektu jest zdeterminowana przez nasz cel: by zająć się razem z innymi miastami Europy Środkowej kwestią wolności słowa i ekspresji na bardzo praktyczne sposoby oraz aby zachęcić do członkostwa lub przynajmniej współpracy z siecią ICORN. Widzimy ogromną korzyść w byciu aktywnym członkiem ICORN i, jako że oba miasta: Kraków i Lwów są Miastami Literatury UNESCO, czujemy się dodatkowo odpowiedzialno za walkę o demokratyczne wartości oraz pracę nad rozwojem partnerstwa, które jest na nich skoncentrowane” – mówi Justyna Jochym z Krakowskiego Biura Festiwalowego, które koordynuje program ICORN na szczeblu miejskim.

 

Projekt jest skoncentrowany na budowie strategii promocji regionalnych aktywności integracyjnych na rzecz prześladowanych pisarzy, ich literatury, a także praw człowieka. Ma na celu przygotowanie fundamentu dla przyszłego rozwoju sieci w regionie i wspólnych inicjatyw. Działania projektu będą zawierały m.in. serie krajowych warsztatów, konferencje i  spotkania we wszystkich trzech krajach.

 

Małgorzata Różańska ze Stowarzyszenia Willa Decjusza, operator programu ICORN w Krakowie, dodaje:

„Od  kilku lat słyszeliśmy głosy z różnych – polskich i ukraińskich – organizacji kulturalnych, artystów i menadżerów kultury, że więcej miast tego regionu powinno włączyć się w ICORN, lecz wprowadzenie programu w tych miastach nie zawsze jest łatwe. Programy rozwoju współpracy były ograniczone. Wraz z tym projektem mamy doskonałą szansę do stworzenia nowego typu sieci, która wspiera miasta zainteresowane członkostwem lub partnerstwem. Będziemy uczyć się od siebie nawzajem kompetencji, wprowadzać jeszcze lepsze usługi dla naszych pisarzy i artystów oraz rozwijać strategie integracji, aby nasze miasta mogły korzystać w pełni z unikatowej wartości, którą wnoszą do nich artyści”. 

 

Anchoring ICORN rozpocznie się w październiku 2016 r., a zakończy w marcu 2018. W czasie jego trwania, w każdym z miast partnerskich odbędzie się szereg warsztatów i spotkań. Będą uczestniczyli w nich krajowi partnerzy (lokalni przedsiębiorcy, NGO-sy, uczelnie, media i przedstawiciele lokalnego rządu), działający w dziedzinie wolności słowa, integracji prześladowanych artystów czy literatury. Pod koniec 2017 roku, w Krakowie (Polska) odbędzie się międzynarodowa konferencja, na której zaprezentowane zostanie połączone know-how.

 

Pierwsze krajowe warsztaty odbędą się w House of Free Speech, Växjö/Szwecja, w listopadzie 2016 r. Karin Hansson, przedstawicielka tej organizacji jest zachwycona tą perspektywą i mówi:

 

„Växjö jest dumnym partnerem ICORN i chce być częścią rozwoju systemu miast goszczących pisarzy. Pragniemy również stworzyć program dla miasta, inicjatyw prywatnych i non-profit do promowania wolności ekspresji i literatury. Doświadczenie i wiedza, które zostaną zdobyte i wymienione podczas krajowych i międzynarodowych spotkań posłużą do wzmocnienia pracy miast ICORN, a także do pomnożenia szans dla prześladowanych artystów w Szwecji”.

 

Projekt jest realizowany dzięki finansowemu wsparciu ze strony Instytutu Szwedzkiego.

 

Zobacz także