facebook

Akademia Treningu Antydyskryminacyjnego – Sejny

Czwarty zjazd Akademii Treningu Antydyskryminacyjnego odbył się w Sejnach, zajęcia odbywały się w Ośrodku Pogranicze – Sejny, 8-10 stycznia 2009. Uczestniczki i uczestnicy, w ciągu dwóch dni w oparciu o własne doświadczenia, refleksję osobistą i dyskusje przyglądali się własnej tożsamości i postawie wobec kwestii różnorodności i odmienności, zdobyli wiedzę na temat istoty uprzedzeń i mechanizmu dyskryminacji, przywoływali własne doświadczenia nierównego traktowania, opracowywali strategie reagowania na przejawy dyskryminacji.

 

Ostatni-trzeci dzień poświęcony był spojrzeniu na konstrukcję i metodologię treningu antydyskryminacyjnego z perspektywy przyszłych trenerek/ów, efektem pracy będzie wewnętrzny podręcznik, przydatny w przyszłej pracy trenerskiej.

 

Zajęcia warsztatowe zostały uzupełnione wykładem Karoliny Kędziory, Prezeski Stowarzyszenia Prawa Antydyskryminacyjnego pt. „Prawo antydyskryminacyjne – dyskryminacja i lobbing w zatrudnieniu” i projekcją unikatowego filmu dot. edukacji antydyskryminacyjnej „Niebieskoocy” połączoną z dyskusją. Dodatkowym ważnym punktem zamykającym czas spędzony w Sejnach było spotkanie z Krzysztofem Czyżewskim, twórcą ośrodka Pogranicze.

 

Sejny – sześciotysięczne miasto na Pojezierzu Suwalskim płożone blisko granicy z Białorusią, Litwą i Obwodem Kaliningradzkim. Obecnie około 30% mieszkańców to Litwini, którzy na tych terenach są ludnością rodzimą i autochtoniczną w niemniejszym stopniu niż Polacy – początek osadnictwa litewskiego, polskiego i ruskiego to wiek XV. Wspólna historia na przestrzeni wieków nacechowana była różnymi postawami – od wspólnych dobrosąsiedzkich kontaktów po wrogość i walkę zbrojną. Po zakończeniu II wojny światowej Litwini nie mieli prawa przyznawać się do swojej odrębności kulturowej. Obecnie społeczność litewska prowadzi w Sejnach Szkołę Podstawową i Gimnazjum z Litewskim Językiem Nauczania „Žiburys” (pol. Światełko), która prowadzi także przedszkole. Mieści się tu także Konsulat Republiki Litewskiej i Fundacja im. B-pa Antanasa Baranauskasa „Dom Litewski”.

 

Okolice Sejn (wsie Bór, Gabowe Grądy i Wodziki) zamieszkują Staroobrzędowcy – potomkowie prześladowanych przez władze carskie Rosjan, którzy nie uznali reform religijnych i w związku z represjami od końca XVII w. schronili się na terenach Rzeczpospolitej.

 

W latach 80-tych XIX wieku 75 procent populacji Sejn stanowili Żydzi (4500 osób), 1000 osobowa społeczność została wymordowana w czasie II wojny światowej.Wśród dawnych mieszkańców Sejn znajdują się również Niemcy. W 1913 roku żyło ich w Sejnach 93, po I wojnie światowej pierwszym burmistrzem był Niemiec. Na Sejneńszczyźnie znajdziemy ślady Tatarów, Karaimów, Romów, Białorusinów i Ukraińców.

 

 

Zobacz także