facebook

Akademia Treningu Antydyskryminacyjnego. Spotkanie zamknięte

Mija rok spotkań, warsztatów i wspólnej pracy uczestniczek i uczestników I edycji Akademii Treningu Antydyskryminacyjnego. Akademia, realizowana w okresie od września 2008 do września 2009, w łącznym wymiarze 340 godzin, obejmowała udział w treningu interpersonalnym, naukę umiejętności trenerskich i zdobywanie aktualnej wiedzy przygotowującej do prowadzenia warsztatów antydyskryminacyjnych i warsztatów kompetencji międzykulturowych.

 

Osoby uczestniczące w Akademii zorganizowały i przeprowadziły 16-godzinne superwizowane szkolenia dyplomowe w swoich społecznościach, a 18 września w Willi Decjusza odbiorą dyplomy ukończenia Akademii.

 

Jednocześnie prowadzona jest rekrutacja do II edycji projektu. Spośród 120 kandydatów, po analizie aplikacji i w wyniku rozmów kwalifikacyjnych, wyłonione zostaną uczestniczki i uczestnicy dwóch pracowni kolejnej edycji Akademii: genderowej i wrażliwości kulturowej. Konferencja inauguracyjna, otwarta dla wszystkich zainteresowanych, odbędzie się w środę, 15 października 2009 roku w Willi Decjusza.

 

Projekt jest realizowany dzięki wsparciu finansowemu udzielonemu przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego, Norweskiego Mechanizmu Finansowego oraz budżetu Rzeczypospolitej Polskiej w ramach Funduszu dla Organizacji Pozarządowych.

 

Koordynacja projektu: Anna Kowalska – ania@villa.org.pl

Zobacz także