facebook

Badanie sieci ICORN – wizyta studyjna w Barcelonie

W październiku stypendystka Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, pani Różańska, odbyła kolejną już podróż w ramach projektu badania sieci ICORN. Tym razem wizyta studyjna miała miejsce w PEN Català, które zarządza stypendiami ICORN zarówno w samej Barcelonie, jak i w mniejszym mieście Gironie. Podczas wizyty i wywiadów z dwoma koordynatorami, jednym stypendystą i 1 lokalnym partnerem Małgorzata Różańska wymieniła się doświadczeniami, poznała miejscowe metody pracy ze stypendystami i zwizytowała mieszkania stypendystów. Kolejna podróż planowana jest na listopad i ma na celu sprawdzenie jak stypendia rezydenckie realizowane są poza Europą.

 

Zrealizowano w ramach stypendium Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

 

mkidn (1)

Zobacz także